Všechny pokusy

NázevRočníkKapitolaKlíčová slova
Prima
0 Čísla kapitol v daném ročníku Prima KAPITOLY V ROČNÍKU Slouží pro další třídění
00 Kontakt na plniče databáze Prima KONTAKT - - - vanecek@gymstr.cz - - - Budu rád za připomínky či podněty. Díky!
1 Brownův pohyb 2. ročník Vlastnosti částic 001, Brownův pohyb, částice, vlnová optika, ohyb světla
1 Elektrostatická indukce 3. ročník Elektrostatika 080, náboj, elektrování těles, pasco, elektrostatická indukce, velikost náboje, polarita náboje, kladný a záporný náboj,
1 Elektrostatické kyvadlo 3. ročník Elektrostatika 002, Elektrostatické kyvadlo, Elektrostatika, náboj, nabité těleso, elektrická síla, elektrování těles dotykem,
1 Elektrostatický odlučovač 3. ročník Elektrostatika 003, Elektrostatický odlučovač, náboj, elektrování, van de graaffův generátor,
1 Hustota náboje 3. ročník Elektrostatika 004, Hustota náboje, náboj, elektrování těles, pasco,
1 Kondenzátor 3. ročník Kapacita vodiče - kondenzátor 005, Kapacita vodiče - kondenzátor, náboj, napětí, led dioda,
1 Měření tíhového zrychlení - 1 1. ročník Volný pád 006, Volný pád, tíhové zrychlení, pohyb, rychlost, pasco,
1 Měření tíhového zrychlení - 2 1. ročník Volný pád 007, Volný pád, tíhové zrychlení, pohyb, záchodová roura, elektromagnetická indukce, odpor prostředí, seminář, pasco,
1 Měření tíhového zrychlení - 3 1. ročník Volný pád 008, Měření tíhového zrychlení, volný pád, rychlost, dráha, pasco,
1 RGB systém 4. ročník Barvy 009, RGB systém, skládání barev, obrazovka, monitor, barvy
1 Rovnoměrný a nerovnoměrný pohyb 1. ročník Pohyb 010, Rovnoměrný a nerovnoměrný pohyb, dráha, rychlost, zrychlení, pasco,
1 Světlovod - proud vody 4. ročník Lom světla 099, Lom světla, Světlovod, zákon lomu, index lomu,
2 Elektrický potenciál na vodiči, kterým protéká el. proud 3. ročník Elektrický proud v kovech 011, Elektrický potenciál na vodiči, kterým protéká el. proud, napětí, proud, odpor, voltmetr, pasco, vodič, drát,
2 Impuls síly a změna hybnosti 1 1. ročník Dynamika 012, Impuls síly, siloměr, dokonale pružný ráz, hybnost, změna hybnosti, síla, dynamika, rázy, pasco,
2 Impuls síly a změna hybnosti 2 1. ročník Dynamika 013, Impuls síly, siloměr, dokonale pružný ráz, hybnost, změna hybnosti, síla, dynamika, rázy, pasco,
2 Měrná tepelná kapacita vody 2. ročník Teplo 014, Měrná tepelná kapacita, teplo, energie, teplota, pasco,
2 Měrná tepelná kapacita železa 2. ročník Kalorimetrická rovnice 015, Kalorimetrická rovnice, měrná tepelná kapacita, teplo, tepelná výměna, teploměr, pasco,
2 Měření dostředivé síly 1. ročník Pohyb po kružnici 016, Pohyb po kružnici, dostředivá síla, zrychlení, seminář, pasco,
2 Nepružný ráz 1. ročník Hybnost 017, Hybnost, Zákon zachování hybnosti, vozík, dráha, nepružný ráz, rychlost, hmotnost, pasco,
2 Odpor vodiče (drátu) - závislost na délce 3. ročník Elektrický proud v kovech 018, Elektrický proud v kovech, Odpor vodiče - drátu - závislost na délce, Ohmův zákon, napětí, proud, odpor vodiče, voltmetr, ampérmetr, pasco
2 Pružný ráz 1. ročník Hybnost 019, Hybnost, Zákon zachování hybnosti, vozík, dráha, pružný ráz, rychlost, hmotnost, pasco,
2 Přenos vnitřní energie prouděním 2. ročník Vnitřní energie 020, Přenos vnitřní energie prouděním, zahřívání, teplotní objemová roztažnost kapalin, hustota, změna objemu,
2 Přenos vnitřní energie vedením 2. ročník Vnitřní energie 083, Přenos vnitřní energie vedením, vedení tepla, teplo, teploměr, pasco
2 Sériové zapojení rezistorů 3. ročník Elektrický proud v kovech 088, Elektrický proud v kovech, Ohmův zákon, napětí, proud, odpor vodiče, Sériové zapojení rezistorů, žárovka, předřadný odpor,
2 Účinky proudu - zahřátí vodiče 3. ročník Elektrický proud v kovech 094, Účinky proudu, zahřátí vodiče, proud, drát, teplotní roztažnost,
2 Určení ohniskové vzdálenosti čočky 4. ročník Zobrazování optickými soustavami 096, čočka, ohnisková vzdálenost, optická mohutnost, zobrazovací rovnice, předmět, obraz,
2 VA charakteristika - odpor, žárovka, dioda 3. ročník Elektrický proud v kovech 021, VA charakteristika - odpor, žárovka, dioda, napětí, proud, pasco,
2 VA charakteristika žárovky - závislost na frekvenci zdroje napětí 3. ročník Elektrický proud v kovech 079, VA charakteristika - odpor, žárovka, napětí, proud, pasco 850,
2 Výkon varné konvice 2. ročník Teplo 022, Teplo, výkon, tepelná kapacita, teplota, teploměr, pasco,
2 Zákon akce a reakce 1. ročník Síla, Newtonovy zákony 023, Síla, Newtonovy zákony, Zákon akce a reakce, siloměr, pasco,
2 Zákon zachování hybnosti 1. ročník Hybnost 024, Hybnost, Zákon zachování hybnosti, vozík, dráha, pasco,
2 Zatěžovací charakteristika zdroje 3. ročník Elektrický proud v kovech 103, Zatezovaci charakteristika zdroje, napětí, proud, Ohmův zákon
3 Adiabatický děj - sifonová bombička, hustota oxidu uhličitého 2. ročník Plyny 025, Adiabatický děj - sifonová bombička, hustota oxidu uhličitého, plyn, adiabatická expanze, desublimace,
3 Interference světla, odraz na optické mřížce 4. ročník Vlnová povaha světla 026, Interference světla, optická mřížka, vlnění
3 Izobarický děj - vejce 2. ročník Plyny 027, Izobarický děj - vejce, Plyny, stavová rovnice,
3 Izochorický děj 2. ročník Plyny 085, Izochorický děj, pasco, tlakoměr, tlak, injekční stříkačka, plyny, pasco,
3 Izotermický děj - Boylův-Mariottův zákon 2. ročník Plyny 028, Izotermický děj, Boylův-Mariottův zákon, plyny, stavová rovnice, pV diagram, pasco, tlak,
3 Měření atmosférického tlaku - Meldeova trubice 2. ročník Plyny 029, Měření atmosférického tlaku, Meldeova trubice, plyny, izotermický děj, stavová rovnice, seminář,
3 Měření atmosférického tlaku, izotermický děj 2. ročník Plyny 101, Měření atmosférického tlaku, izotermický děj, stavová rovnice, děje v plynech,
3 Měření vlnové délky - ohyb na mřížce 4. ročník Vlnová povaha světla 030, měření vlnové délky - ohyb na mřížce, mřížka, laser, vlnová délka, interference,
3 Měření vzdálenosti stop na CD disku 4. ročník Vlnová povaha světla 031, Měření vzdálenosti stop na CD disku, ohyb na mřížce, mřížka, laser, vlnová délka, interference,
3 Ohyb světla - 4. ročník Vlnová povaha světla 093, Laser, čočky, optická lavice, mřížky, Ohyb světla, elektromagnetické vlnění, světlo,
3 Polarizace světla - pravítko... 4. ročník Vlnová povaha světla 032, elektromagnetické záření, vlnění, polarizační filtr, Polarizace světla, krystal islandského vápence, islandský vápenec,
3 Polarizace světla odrazem 4. ročník Vlnová povaha světla 033, Polarizace světla odrazem, polarizační filtr
3 Usměrňijící účinek diody 3. ročník Proud v polovodičích 034, Usměrňijící účinek diody, Proud v polovodičích, usměrňovač, střídavé napětí, dioda, pasco,
4 Bezdotykový teploměr - IR senzor 4. ročník Elektromagnetické záření 095, Záření těles, Elektromagnetické záření, pasco, teplota teploměr, tepelné záření, infračervené záření, Stefan Boltzmannův zákon,
4 Elektrolýza 3. ročník Vedení proudu v kapalinách 035, Elektrolýza, Vedení proudu v kapalinách, proud, kapalina, elektrolyt, pasco,
4 Galvanický článek 3. ročník Vedení proudu v kapalinách 087, Elektrolýza, Vedení proudu v kapalinách, napětí, kapalina, elektrolyt, pasco, Galvanický článek, Vedení proudu v kapalinách, elektrický potenciál, elektrická dvojvrstva,
4 Měření deformační křivky - Hookův zákon 2. ročník Pevné látky 036, Pevné látky, Měření deformační křivky, silloměr, Hookův zákon, mez pevnosti, pasco, deformace,
4 Měření meze pevnosti - trhání drátu 2. ročník Pevné látky 037, Měření meze pevnosti - trhání drátu, Pevné látky, siloměr, pevnost, mez pevnosti, mikrometr, normálové napětí,
4 Pohlcování a vyzařování tepla 4. ročník Elektromagnetické záření 038, tepelné záření, teplota, teploměr, pohlcování, vyzařování, teplo, elektromagnetické záření, absorpce, pasco,
4 Teplotní délková roztažnost 2. ročník Pevné látky 039, Teplotní délková roztažnost, Pevné látky, pasco,
4 Teplotní délková roztažnost 2. ročník Pevné látky 102, Teplotní délková roztažnost, Pevné látky, pasco,
4 Záření těles 4. ročník Elektromagnetické záření 092, Záření těles, Elektromagnetické záření, pasco, teplota teploměr, tepelné záření, infračervené záření,
5 Anomálie vody 2. ročník Kapaliny 100, Anomálie vody, teplota, hustota, ochlazování vody, mrazivá směs,
5 Fotoelektrický jev 4. ročník Kvantová fyzika 040, Fotoelektrický jev, UV lampa, elektroskop, elektron
5 Kapilarita 2. ročník Kapaliny 041, Kapilarita, kapilární elevace, kapilární deprese, kapalina smáčí stěnu, nesmáčí, spojené nádoby,
5 Moment setrvačnosti senzoru 1. ročník Tuhé těleso 084, moment setrvačnosti senzoru, tuhé těleso, zrychlený pohyb, pasco, rotary motion, otáčivý pohyb,
5 Obloukový výboj 3. ročník Proud v plynech 042, Proud v plynech, Oblokový výboj,
5 Povrchová vrstva kapaliny - jehla na vodě 2. ročník Kapaliny 043, Povrchová vrstva kapaliny, kapalina, povrchové napětí,
5 Povrchové napětí kapaliny - mýdlová blána 2. ročník Kapaliny 044, Povrchová vrstva kapaliny, kapalina, povrchové napětí,
5 Valení bez prokluzování 1. ročník Tuhé těleso 045, Valení bez prokluzování, Tuhé těleso, smykové tření, nakloněná rovina, seminář,
5 Výboje v plynech 3. ročník Proud v plynech 046, výboj, proud, plyn, čárové spektrum, výboje v plynech, proud v plynech, pasco,
5 Výboje v plynech_2 3. ročník Proud v plynech 081, výboj, proud, plyn, čárové spektrum, výboje v plynech, proud v plynech, spektrometr pasco,
5 Zářivka bliká 3. ročník Proud v plynech 047, Zářivka, výboj, Proud v plynech, intenzita světla, frkvence, střídavý proud, Pasco
5 Závod valících se těles 1. ročník Pohyb tuhého tělesa 048, Pohyb tuhého tělesa, Závod valících se těles, moment setrvačnosti, válec, koule, prstenec,
6 Chladnutí kapaliny - vliv pokličky 2. ročník Skupenské přeměny 090, Skupenské přeměny, Chladnutí kapaliny, poklička, teplota, měření teploty, teploměr, pasco, skupenské teplo vypařování,
6 Magnetická indukce solenoidu - ověření vztahu pro výpočet 3. ročník Magnetismus 049, Magnetická indukce solenoidu, solenoid, proud, magnetické pole, cívka, pasco,
6 Magnetické pole cívky - závislost na proudu a na permeabilitě jádra 3. ročník Magnetismus 050, Magnetické pole cívky, proud, magnetismus, cívka, magnetická indukce, pasco,
6 Magnetické pole rovnoběžných vodičů s proudem 3. ročník Stacionární magnetické pole 051, Stacionární magnetické pole, Magnetické pole rovnoběžných vodičů s proudem, magnetická indukce, síla, přitahování, odpuzování,
6 Měření tlaku vzduchu 1. ročník Mechanika kapalin a plynů 062, nadmořská výška, tlaku vzduchu, vzduch, plyn, atmosférický tlak, seminář, pasco, barometr, tlak vzduchu,
6 Práce vztlakové síly 1. ročník Hydrostatika 052, Práce vztlakové síly, vztlaková síla, seminář, pasco,
6 Přechodný děj - doutnavka 3. ročník Magnetismus 053, Přechodný děj - doutnavka, Magnetismus, Doutnavka, stejnosměrný zdroj napětí 6 V, cívka 600 závitů s uzavřeným jádrem, doutnavý výboj,
6 Skupenské teplo vypařování 2. ročník Skupenské přeměny 061, Skupenské přeměny, vypařování, Pasco, teplota, teploměr,
6 Sublimace a desublimace jódu 2. ročník Skupenské přeměny 054, Sublimace a desublimace jódu, jód, plynné skupenství,
6 Teplota tání 2. ročník Skupenské přeměny 055, Teplota tání, Skupenské přeměny, regelace ledu, mrazivá směs, pasco,
6 Určení nadmořské výšky změřením tlaku vzduchu 1. ročník Mechanika kapalin a plynů 056, nadmořská výška, tlaku vzduchu, vzduch, plyn, atmosférický tlak, seminář, pasco,
6 Var 2. ročník Skupenské přeměny 089, Skupenské přeměny, var, sytá pára, teplota, vypařování
6 Zbytkový (remanentní) magnetismus 3. ročník Magnetismus 057, Zbytkový magnetismus, remanentní magnetismus, hystereze, hysterezní smyčka, magneticky tvrdý a měkký, magnetická indukce, teslametr, pasco, ampérmetr,
6 Zmagnetování ocelového pásma 3. ročník Magnetismus 098, Magnetismus, magnet, magnetování
7 Elektromagnetická indukce - vystřelení kroužku 3. ročník Elektromagnetická indukce 058, Elektromagnetická indukce, indukované napětí, cívka, magnetická indukce, Faradayův zákon, pasco,
7 Elektromagnetická indukce - zasouvání magnetu do cívky 3. ročník Elektromagnetická indukce 059, Elektromagnetická indukce, indukované napětí, cívka, magnetická indukce, Faradayův zákon, pasco,
7 Ladičky - harmonické kmitání, rázy 2. ročník Kmitání 060, tlumené kmitání, rezonance, zvuk, vlnění, ladička, rázy, pasco,
7 Pružinový oscilátor - rovnice harmonického kmitání 2. ročník Kmitání 063, Těleso na pružině, kmitání, kmity, harmonický pohyb, pružina, kyvadlo, tuhost pružiny, rovnice, počáteční fáze, perioda, frekvence, rychlost, zrychlení, pasco,
7 Reverzní kyvadlo 2. ročník Fyzické kyvadlo 086, Fyzické kyvadlo, perioda, reverzní kyvadlo, redukovaná délka kyvadla, frekvence, kmitání, pasco, fotobrána, seminář,
7 Rezonance 2. ročník Kmitání 064, Kmitání, rezonance, zvuk, vlnění, ladička
7 Skládání kmitů - dva senzory polohy - výpočet 2. ročník Kmitání 065, Kmitání, kmity, skládání kmitů, senzor polohy, pasco,
7 Tuhost pružiny z prodloužení 2. ročník Kmitání 066, Tuhost pružiny, prodloužení, síla, siloměr, senzor polohy, pasco,
8 Bodové svařování a indukční pec 3. ročník Střídavý proud 067, Bodové svařování a indukční pec, Střídavý proud, transformátor, trasnformace dolu, elektromagnetická indukce
8 Časový průběh střídavého napětí zdroje 3. ročník Střídavý proud 068, Časový průběh střídavého napětí, střídavý proud, střídavé napětí, seminář, V/A metr, pasco, voltmetr, ampermetr,
8 Rezonance RLC obvodu 3. ročník Střídavý proud 069, Rezonance RLC obvodu, Střídavý proud, impedance, cívka, kondenzátor, seminář, pasco,
8 Rezonance RLC obvodu_2 3. ročník Střídavý proud 070, Rezonance RLC obvodu, Střídavý proud, impedance, cívka, kondenzátor, seminář, pasco, 850,
8 Výroba střídavého napětí a proudu 3. ročník Střídavý proud 071, Magnetické pole cívky, proud, magnetismus, cívka, elektromagnetická indukce, harmonický průběh, střídavý proud, střídavé napětí, pasco, generátor střídavého napětí,
8 Zpoždění proudu na cívce 3. ročník Střídavý proud 072, Zpoždění proudu na cívce, RLC obvod, střídavé napět, fázový rozdíl, fáze, cívka, střídavý proud, seminář, pasco,
9 Analýza zvuku - hlásky 2. ročník Zvuk 073, frekvence tónu, oktáva, Zvuk, kmity, kmitání, vlnění, Analýza zvuku - hlásky,
9 LC oscilátor 3. ročník Elektromagnetické kmity 074, LC oscilátor, Elektromagnetické kmity, nap?tí, proud, kondenzátor, cívka, voltmetr, seminá?,
9 LC oscilátor - rezonance 3. ročník Elektromagnetické kmity 097, LC oscilátor, Elektromagnetické kmity, napětí, proud, kondenzátor, cívka, voltmetr, frekvence, rezonance, pasco
9 Měření frekvence tónu - oktáva 2. ročník Zvuk 075, frekvence tónu, oktáva, Zvuk, kmity, kmitání, vlnění
Celsiova stupnice - body Prima Fyzikální veličiny 078, Fyzikální veličiny, celsiova teplota, teploměr, var vody, tání ledu,
Hmotnost vzduchu Prima Vzduch 076, vážení vzduchu, vzduch, hmotnost vzduchu
Hydrostatický tlak Sekunda Kapaliny 077, hydrostatický, tlak, tlakoměr, kapalina,
Kondenzátor - uložený náboj Kvarta Elektrodynamika 091, Kondenzátor - uložený náboj, ampérmetr, elektrický proud, dioda, elektrická energie, pasco,
Pohlcování a vyzařování tepla Prima Jak cestuje teplo 082, tepelné záření, teplota, teploměr,pohlcování, vyzařování
Přihlásit se | © Jan Veselý