Chcete studovat na strakonickém gymnáziu?

 informace v sekci   PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ


Deset "podstatných" důvodů, proč studovat u nás ....        najdete zde  :-) 

Ročenka Gymnázia Strakonice

Ročenka Gymnázia Strakonice za školní rok 2016-2017 už vyšla. Zájemci si ji mohou zakoupit za 50 Kč v kanceláři školy. Děkujeme za spolupráci a přejeme příjemné počtení.

Folklór na Prácheňsku

Dne 12. 6. 2017 jsme měli velkou čest přivítat ve třídě primě v hodině hudební výchovy vzácného hosta etnografku Mgr. Irenu Novotnou. Seznámila děti s vývojem lidové hudby na Prácheňsku nejen díky připravené zajímavé prezentaci, ale k zájmu všech i díky praktickým ukázkám hudby na dudy, kravské rohy a jiné.

Děti si mohly samy vyzkoušet hru na fanfrnoch nebo vozembouch. Dokonce si paní magistra s primánky Jakubem Novotným na klarinet a Hankou Manovou na housle připravila ukázku malé selské muziky. Na závěr nám Jakub s Eliškou Hromádkovou předvedli ukázky lidových tradičních tanců a rozloučit jsme se mohli společně se zpěvem lidových strakonických písní a doprovodem dud.

Za krásný zážitek mockrát za všechny diváky děkuji.

Zuzana Kostková

Provoz školy

Přihlášení