Chcete studovat na strakonickém gymnáziu?

 informace v sekci   PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ


Deset "podstatných" důvodů, proč studovat u nás ....        najdete zde  :-) 

Ročenka Gymnázia Strakonice

Ročenka Gymnázia Strakonice za školní rok 2016-2017 už vyšla. Zájemci si ji mohou zakoupit za 50 Kč v kanceláři školy. Děkujeme za spolupráci a přejeme příjemné počtení.

Projekt Edison

V týdnu od 2. do 6. října 2017 proběhne na naší škole již potřetí projekt Edison, který je zaštítěný mezinárodní organizací AIESEC. Šestice studentů z Brazílie, Číny, Gruzie, Iránu, Ruska a Turecka seznámí formou prezentací naše žáky s životem v jejich zemích, probíhat bude v angličtině. Po zkušenostech z předchozích dvou ročníků víme, že tento program se setkal s velkým ohlasem, otázky kladly obě strany, protože i stážisté mají zájem poznávat život v jiných zemích.

Pro účastníky je připraven bohatý program (slavnostní uvítaní, návštěva u starosty města, návštěva zkoušky anglického divadla a sboru, komentovaná prohlídka hradu a pivovaru). Propojí se tak vlastně téměř všechny vyučovací předměty od angličtiny po dějepis, zeměpis, základy společenských věd atd. Volný čas stráví zahraniční studenti v českých rodinách, aby lépe poznali každodenní život v naší zemi. Děkujeme proto všem studentům, kteří mají zájem stážisty ubytovat a budou se o ně starat celý týden.

Více informací naleznete zde a zde.

Provoz školy

Přihlášení