Chcete studovat na strakonickém gymnáziu?

 informace v sekci   PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ


Deset "podstatných" důvodů, proč studovat u nás ....        najdete zde  :-) 

Ročenka Gymnázia Strakonice

Ročenka Gymnázia Strakonice za školní rok 2016-2017 už vyšla. Zájemci si ji mohou zakoupit za 50 Kč v kanceláři školy. Děkujeme za spolupráci a přejeme příjemné počtení.

Blackout 2017 – dotazník

Kancelář hejtmanky, oddělení krizového řízení Krajského úřadu Jihočeského kraje (dále jen krizové řízení), žádá prostřednictvím odboru školství, mládeže a tělovýchovy o spolupráci při rozšíření dotazníku, zveřejněného na níže uvedeném webovém odkazu:

dotazník

V návaznosti na výpadek elektrické energie způsobený v závěru měsíce října vichřicí Herwart je pro krizové řízení důležité získat přehled o tom, jak jsou obyvatelé Jihočeského kraje na možné komplikace připraveni. Průzkum připravenosti obyvatelstva na rozsáhlý výpadek elektrické energie trvající více dní je součástí cvičení Blackout 2017, které se uskuteční 4. - 5. 12. 2017. Vyplněním jednoduchého dotazníku lze získat přehled základních potřeb, které bude nezbytné pro občany zajistit ze strany kraje, složek integrovaného záchranného systému a dalších subjektů podílejících se na řešení vzniklé situace.

V souladu s požadavkem pracovníků krizového řízení Vás žádáme o předání této informace a odkazu na dotazník s žádostí o jeho vyplnění pracovníkům a žákům (prostřednictvím žáků jejich rodinám) Vaší školy. Vyplněné dotazníky, které pracovníci krizového řízení obdrží do 1. 12. 2017, budou slosovány dne 4. 12. 2017 na krizovém štábu kraje v rámci cvičení Blackout 2017. Deset výherců obdrží od Jihočeského kraje dárek.

S pozdravem a díky za spolupráci.

Ing. Hana Šímová, v. r.
vedoucí odboru

Provoz školy

Přihlášení