Chcete studovat na strakonickém gymnáziu?

 informace v sekci   PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ


Deset "podstatných" důvodů, proč studovat u nás ....        najdete zde  :-) 

Ročenka Gymnázia Strakonice

Ročenka Gymnázia Strakonice za školní rok 2017-2018 právě vyšla. Zájemci si ji mohou zakoupit za 50 Kč v kanceláři školy. Děkujeme za spolupráci a přejeme příjemné počtení.

Blackout 2017 – dotazník

Kancelář hejtmanky, oddělení krizového řízení Krajského úřadu Jihočeského kraje (dále jen krizové řízení), žádá prostřednictvím odboru školství, mládeže a tělovýchovy o spolupráci při rozšíření dotazníku, zveřejněného na níže uvedeném webovém odkazu:

dotazník

V návaznosti na výpadek elektrické energie způsobený v závěru měsíce října vichřicí Herwart je pro krizové řízení důležité získat přehled o tom, jak jsou obyvatelé Jihočeského kraje na možné komplikace připraveni. Průzkum připravenosti obyvatelstva na rozsáhlý výpadek elektrické energie trvající více dní je součástí cvičení Blackout 2017, které se uskuteční 4. - 5. 12. 2017. Vyplněním jednoduchého dotazníku lze získat přehled základních potřeb, které bude nezbytné pro občany zajistit ze strany kraje, složek integrovaného záchranného systému a dalších subjektů podílejících se na řešení vzniklé situace.

V souladu s požadavkem pracovníků krizového řízení Vás žádáme o předání této informace a odkazu na dotazník s žádostí o jeho vyplnění pracovníkům a žákům (prostřednictvím žáků jejich rodinám) Vaší školy. Vyplněné dotazníky, které pracovníci krizového řízení obdrží do 1. 12. 2017, budou slosovány dne 4. 12. 2017 na krizovém štábu kraje v rámci cvičení Blackout 2017. Deset výherců obdrží od Jihočeského kraje dárek.

S pozdravem a díky za spolupráci.

Ing. Hana Šímová, v. r.
vedoucí odboru

Provoz školy

Přihlášení

Užitečné odkazy

Vstup do informačního systému školy


Vstup do online školní pokladny


Přihlašování a odhlašování obědů


Studentský (nejen) literární magazín


Gymnázium Strakonice na fb


dny otevřených dveří


progeCAD logo


Klub nadaných dětí Strakonice

ICT koordinátoři


Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

MŠMT


Krajský úřad Jihočeského kraje

Jihočeský kraj


Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání

Cermat


Oficiální stránky nové maturity

Nová maturita


Ústav pro informace ve vzdělávání


Informace pro správný výběr VŠ


Online brožura vysokých škol

www.KamNaVejsku.cz


Soukromý informační servis pro město a okolí


Ozivme si Strakonice

volné uskupení lidí se zájmem o Strakonice


 

Gymnázium Strakonice čerpá dotace z programu EU Peníze středním školám


 

The Duke of Edinburghs
International Award
Czech Republic Foundation, o.p.s.

www.dofe.cz