Chcete studovat na strakonickém gymnáziu?

 informace v sekci   PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ


Deset "podstatných" důvodů, proč studovat u nás ....        najdete zde  :-) 

Ročenka Gymnázia Strakonice

Ročenka Gymnázia Strakonice za školní rok 2016-2017 už vyšla. Zájemci si ji mohou zakoupit za 50 Kč v kanceláři školy. Děkujeme za spolupráci a přejeme příjemné počtení.

Zkvalitnění jazykové a odborné výuky v bezbariérovém Gymnáziu Strakonice

Projekt:

„Zkvalitnění jazykové a odborné výuky v bezbariérovém Gymnáziu Strakonice“

je spolufinancován Evropskou unií

Cílem projektu je zajištění bezbariérovosti celého objektu gymnázia. Bezbariérové řešení ve škole umožní denní studium a plnohodnotné začlenění do studijního života pro osoby s omezenou schopností pohybu, které tak budou mít přístup do všech učeben, resp. přístup po celém komplexu školy. V atriu školy bude řešena úprava venkovního prostranství, zejména umístěním zeleně a laviček. Toto místo bude sloužit žákům i pedagogům jako místo k odpočinku a setkávání se.

Dále bude zřízena nová jazyková učebna a stávající dvě počítačové učebny se osadí novými PC žákovskými stanicemi. Zakoupeným vybavením škola žákům nabídne moderní zázemí, které přispěje k jejich uplatnění při dalším studiu na vysokých školách a na trhu práce. Nově zakoupené vybavení bude sloužit také žákům spolupracujících základních škol.

Projekt počítá také s konektivitou a připojením k internetu, které žákům zajistí vyšší uživatelský komfort a kvalitu zejména při výuce.

Provoz školy

Přihlášení