Chcete studovat na strakonickém gymnáziu?

 informace v sekci   PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ


Deset "podstatných" důvodů, proč studovat u nás ....        najdete zde  :-) 

Ročenka Gymnázia Strakonice

Ročenka Gymnázia Strakonice za školní rok 2016-2017 už vyšla. Zájemci si ji mohou zakoupit za 50 Kč v kanceláři školy. Děkujeme za spolupráci a přejeme příjemné počtení.

Parlamentní simulace pro studenty středních škol

27. 3. 2018 se v Českých Budějovicích konala parlamentní simulace pro studenty středních škol, kterou organizovala soukromá vysoká škola CEVRO Institut.

Účelem simulace bylo seznámit účastníky s legislativním procesem v poslanecké sněmovně –tedy projít všechna tři čtení a vysvětlit, čím přesně se v nich poslanci zabývají. Dalším cílem byla možnost procvičení týmové práce a veřejné prezentace, součástí simulace bylo totiž i vystoupení na mikrofon před ostatními účastníky.

Akce konaná v zasedacím sále krajského zastupitelstva byla koncipována velice zajímavě. Každý účastník byl zařazen do jedné z politických stran či hnutí, které se po podzimních volbách dostaly do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR. Poté účastníci museli reprezentovat názory svých poslaneckých klubů, nikoli vlastní stanoviska a postoje. K simulaci byl připraven vzorový zákon – zákon o zavedení elektronického (internetového) hlasování pro volby do Senátu Parlamentu ČR. Na tomto příkladu si všichni vyzkoušeli náročnou práci zákonodárců.

Naši školu v roli zákonodárců – poslanců reprezentovali: Matěj Klíma, Adam Palivec, Vít Šnejdar, Daniel Brůžek a Michael Jung.

Téma zavedení internetových voleb se objevilo v programech či prohlášeních některých politických stran již v roce 2006. Projekt byl prezentován v roce 2008, ale nikdy nedošlo k žádným praktickým krokům. Přestože návrh pro zavedení internetových voleb není nyní aktuální, je pravděpodobné, že bude aktuální v příštích letech zvláště pro mladé lidi a studenty. Pro ně může být atraktivní a tematicky blízký již dnes, neboť podle zkušeností ze zahraničí, kde internetové volby fungují nebo se testují, oslovují právě mladou generaci.

Adam Palivec, 6.0
Ivana Járová, vyučující ZSV

Provoz školy

Přihlášení