Chcete studovat na strakonickém gymnáziu?

 informace v sekci   PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ


Deset "podstatných" důvodů, proč studovat u nás ....        najdete zde  :-) 

Ročenka Gymnázia Strakonice

Ročenka Gymnázia Strakonice za školní rok 2017-2018 právě vyšla. Zájemci si ji mohou zakoupit za 50 Kč v kanceláři školy. Děkujeme za spolupráci a přejeme příjemné počtení.

Parlamentní simulace pro studenty středních škol

27. 3. 2018 se v Českých Budějovicích konala parlamentní simulace pro studenty středních škol, kterou organizovala soukromá vysoká škola CEVRO Institut.

Účelem simulace bylo seznámit účastníky s legislativním procesem v poslanecké sněmovně –tedy projít všechna tři čtení a vysvětlit, čím přesně se v nich poslanci zabývají. Dalším cílem byla možnost procvičení týmové práce a veřejné prezentace, součástí simulace bylo totiž i vystoupení na mikrofon před ostatními účastníky.

Akce konaná v zasedacím sále krajského zastupitelstva byla koncipována velice zajímavě. Každý účastník byl zařazen do jedné z politických stran či hnutí, které se po podzimních volbách dostaly do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR. Poté účastníci museli reprezentovat názory svých poslaneckých klubů, nikoli vlastní stanoviska a postoje. K simulaci byl připraven vzorový zákon – zákon o zavedení elektronického (internetového) hlasování pro volby do Senátu Parlamentu ČR. Na tomto příkladu si všichni vyzkoušeli náročnou práci zákonodárců.

Naši školu v roli zákonodárců – poslanců reprezentovali: Matěj Klíma, Adam Palivec, Vít Šnejdar, Daniel Brůžek a Michael Jung.

Téma zavedení internetových voleb se objevilo v programech či prohlášeních některých politických stran již v roce 2006. Projekt byl prezentován v roce 2008, ale nikdy nedošlo k žádným praktickým krokům. Přestože návrh pro zavedení internetových voleb není nyní aktuální, je pravděpodobné, že bude aktuální v příštích letech zvláště pro mladé lidi a studenty. Pro ně může být atraktivní a tematicky blízký již dnes, neboť podle zkušeností ze zahraničí, kde internetové volby fungují nebo se testují, oslovují právě mladou generaci.

Adam Palivec, 6.0
Ivana Járová, vyučující ZSV

Provoz školy

Přihlášení

Užitečné odkazy

Vstup do informačního systému školy


Vstup do online školní pokladny


Přihlašování a odhlašování obědů


Studentský (nejen) literární magazín


Gymnázium Strakonice na fb


dny otevřených dveří


progeCAD logo


Klub nadaných dětí Strakonice

ICT koordinátoři


Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

MŠMT


Krajský úřad Jihočeského kraje

Jihočeský kraj


Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání

Cermat


Oficiální stránky nové maturity

Nová maturita


Ústav pro informace ve vzdělávání


Informace pro správný výběr VŠ


Online brožura vysokých škol

www.KamNaVejsku.cz


Soukromý informační servis pro město a okolí


Ozivme si Strakonice

volné uskupení lidí se zájmem o Strakonice


 

Gymnázium Strakonice čerpá dotace z programu EU Peníze středním školám


 

The Duke of Edinburghs
International Award
Czech Republic Foundation, o.p.s.

www.dofe.cz