Chcete studovat na strakonickém gymnáziu?

 informace v sekci   PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ


Deset "podstatných" důvodů, proč studovat u nás ....        najdete zde  :-) 

Ročenka Gymnázia Strakonice

Ročenka Gymnázia Strakonice za školní rok 2016-2017 už vyšla. Zájemci si ji mohou zakoupit za 50 Kč v kanceláři školy. Děkujeme za spolupráci a přejeme příjemné počtení.

Prezentace projektu "Kde budu doma"

Po celé dva roky deset vybraných žáků třetího ročníku soustavně pracovalo na projektu „Kde budu doma“.
S výsledky své dvouleté práce nyní seznamují studenty a učitele. 5. 6. 2018 prezentovali svůj projekt mladším spolužákům a to konkrétně druhým ročníkům.

Celá prezentace byla zaměřena především na informace získané díky projektu, ale zazněly i informace, týkající se školského systému České republiky, což bylo pro posluchače velmi zajímavé. Po vyčerpávající prezentaci se spoustou informací proběhla debata, ve které studenti kladli otázky týkající se projektu samotného, abysi mohli upřesnit informace, které si měly z prezentace odnést.
Moc děkujeme posluchačům za jejich pozornost a doufáme, že se jim naše práce líbila a snad si z ni i něco odnesli. Poděkovaní jim patří i za spoustu zajímavých dotazů, které nám, doufám, pomůžou naši práci doladit. Účastníky projektu čeká ještě prezentování projektu na dalších institucích např. na strakonickém městském úřadě nebo krajském úřadě. Poděkování patří i Mgr. Václavu Kůlovi a Mgr. Libuši Přibylové, kteří nad žáky dohlíželi a v jejich práci jim pomáhali.

Za celý projekt Bernardeta Bučoková

Provoz školy

Přihlášení