Chcete studovat na strakonickém gymnáziu?

 informace v sekci   PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ


Deset "podstatných" důvodů, proč studovat u nás ....        najdete zde  :-) 

Ročenka Gymnázia Strakonice

Ročenka Gymnázia Strakonice za školní rok 2017-2018 právě vyšla. Zájemci si ji mohou zakoupit za 50 Kč v kanceláři školy. Děkujeme za spolupráci a přejeme příjemné počtení.

Prezentace projektu "Kde budu doma"

Po celé dva roky deset vybraných žáků třetího ročníku soustavně pracovalo na projektu „Kde budu doma“.
S výsledky své dvouleté práce nyní seznamují studenty a učitele. 5. 6. 2018 prezentovali svůj projekt mladším spolužákům a to konkrétně druhým ročníkům.

Celá prezentace byla zaměřena především na informace získané díky projektu, ale zazněly i informace, týkající se školského systému České republiky, což bylo pro posluchače velmi zajímavé. Po vyčerpávající prezentaci se spoustou informací proběhla debata, ve které studenti kladli otázky týkající se projektu samotného, abysi mohli upřesnit informace, které si měly z prezentace odnést.
Moc děkujeme posluchačům za jejich pozornost a doufáme, že se jim naše práce líbila a snad si z ni i něco odnesli. Poděkovaní jim patří i za spoustu zajímavých dotazů, které nám, doufám, pomůžou naši práci doladit. Účastníky projektu čeká ještě prezentování projektu na dalších institucích např. na strakonickém městském úřadě nebo krajském úřadě. Poděkování patří i Mgr. Václavu Kůlovi a Mgr. Libuši Přibylové, kteří nad žáky dohlíželi a v jejich práci jim pomáhali.

Za celý projekt Bernardeta Bučoková

Provoz školy

Přihlášení

Užitečné odkazy

Vstup do informačního systému školy


Vstup do online školní pokladny


Přihlašování a odhlašování obědů


Studentský (nejen) literární magazín


Gymnázium Strakonice na fb


dny otevřených dveří


progeCAD logo


Klub nadaných dětí Strakonice

ICT koordinátoři


Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

MŠMT


Krajský úřad Jihočeského kraje

Jihočeský kraj


Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání

Cermat


Oficiální stránky nové maturity

Nová maturita


Ústav pro informace ve vzdělávání


Informace pro správný výběr VŠ


Online brožura vysokých škol

www.KamNaVejsku.cz


Soukromý informační servis pro město a okolí


Ozivme si Strakonice

volné uskupení lidí se zájmem o Strakonice


 

Gymnázium Strakonice čerpá dotace z programu EU Peníze středním školám


 

The Duke of Edinburghs
International Award
Czech Republic Foundation, o.p.s.

www.dofe.cz