Chcete studovat na strakonickém gymnáziu?

 informace v sekci   PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ


Deset "podstatných" důvodů, proč studovat u nás ....        najdete zde  :-) 

Ročenka Gymnázia Strakonice

Ročenka Gymnázia Strakonice za školní rok 2017-2018 právě vyšla. Zájemci si ji mohou zakoupit za 50 Kč v kanceláři školy. Děkujeme za spolupráci a přejeme příjemné počtení.

Projektový den Gymnázia Strakonice k 100. výročí vzniku republiky

Ve středu 24. října se na našem gymnáziu uskutečnil projektový den, jímž jsme se rozhodli důstojně oslavit jednu z nejpodstatnějších „osudových osmiček“. Naši studenti dopoledne sledovali téma v „naučných dílnách“ (kinematografy, muzeum, archiv, knihovna, Grafoman, zeměpis, čs. legie, Karel Čapek, T.G.M. sociolog) a získané klíčové poznatky si utřídili v připravených pracovních listech. Poté se rozešli podle oblasti bydliště na „Regiony 1918“, kde jim studenti tříd 3. A a 4. A prezentovali výsledky svých badatelských projektů – jak probíhalo vyhlášení republiky na Strakonicku, Horažďovicku, Blatensku, Volyňsku i v rozličných koutech Pošumaví. Poté si podle zájmu vybrali aktivitu ve výtvarné, sochařské, hudební, dramatické, taneční či anglické dílně. Celý program vrcholil slavnostní ceremonií, jejímž jádrem byla poutavá přednáška emeritního senátora Ing. Josefa Kalbáče o čs. legionářích ze Strakonicka. Důstojnost celému pořadu dodali také nastoupení skauti a krojovaní muzikanti z řad našich studentů. Ve 14 hodin byla za účasti řady dalších významných hostů zasazena ve východní části areálu školy pamětní lípa, u níž jsme všichni sborem zazpívali národní hymnu. Děkujeme tímto všem spolupracujícím institucím za mimořádně zdařilý projekt: Šmidingerova knihovna Strakonice, Muzeum středního Pootaví Strakonice, Státní okresní archiv Strakonice, 25. protiletadlový raketový pluk AČR ve Strakonicích.
Miroslav Žitný

Průběh projektového dne přibližují i následující fotografie, videa a novinové články:

 Strakonický denik: https://strakonicky.denik.cz/zpravy_region/obrazem-studenti-oslavili-100-let-republiky-20181025.html

Facebook Gymnázia Strakonice: https://www.facebook.com/gymstr/

 

 

Provoz školy

Přihlášení

Užitečné odkazy

Vstup do informačního systému školy


Vstup do online školní pokladny


Přihlašování a odhlašování obědů


Studentský (nejen) literární magazín


Gymnázium Strakonice na fb


dny otevřených dveří


progeCAD logo


Klub nadaných dětí Strakonice

ICT koordinátoři


Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

MŠMT


Krajský úřad Jihočeského kraje

Jihočeský kraj


Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání

Cermat


Oficiální stránky nové maturity

Nová maturita


Ústav pro informace ve vzdělávání


Informace pro správný výběr VŠ


Online brožura vysokých škol

www.KamNaVejsku.cz


Soukromý informační servis pro město a okolí


Ozivme si Strakonice

volné uskupení lidí se zájmem o Strakonice


 

Gymnázium Strakonice čerpá dotace z programu EU Peníze středním školám


 

The Duke of Edinburghs
International Award
Czech Republic Foundation, o.p.s.

www.dofe.cz