Chcete studovat na strakonickém gymnáziu?

 informace v sekci   PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ


Deset "podstatných" důvodů, proč studovat u nás ....        najdete zde  :-) 

Ročenka Gymnázia Strakonice

Ročenka Gymnázia Strakonice za školní rok 2017-2018 právě vyšla. Zájemci si ji mohou zakoupit za 50 Kč v kanceláři školy. Děkujeme za spolupráci a přejeme příjemné počtení.

Eurorebus

V neděli 31. března 2019 se několik tříd z našeho gymnázia v doprovodu paní učitelky Jirsové vypravilo na krajské kolo vědomostní soutěže Eurorebus. Jelikož od minulého roku došlo v soutěži k několika změnám, nekonalo se krajské kolo v Českých Budějovicích, jak jsme byli zvyklí, ale v Praze na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy. Jeli jsme se tak utkat se soky nejen z Jihočeského kraje, ale také například z Libereckého či z Prahy. Mezi další změny patřilo zrušení soutěže jednotlivců, takže nikdo nejel bojovat sám za sebe, ale jako týmový hráč za svou třídu. Letos nás jely reprezentovat kvarta, sexta, 3.A, 3.B a 3.C.

Do Prahy jsme všichni ve zdraví dorazili, pak už jen stačilo nasednout na tramvaj a nechat se dovézt téměř až před budovu, kde se soutěž konala. Měli jsme to jen tak tak (protože jsme si ráno trošku přispali), ale stihli jsme zahajující proslov ředitele Eurorebusu Daniela Kozáka. Následovalo psaní testů, které nám zabralo 40 minut. Pak, jelikož přišla na řadu kategorie, do které žádná z našich tříd nespadala, jsme měli čas na vyzkoušení různých doprovodných aktivit, které byly pro studenty připravené. Netrvalo to dlouho a přišlo vyhlášení, na něž všichni netrpělivě čekali. Všechny naše třídy si vedly výborně a rozhodně neudělaly strakonickému gymnáziu ostudu. Nejlépe se se shodným počtem bodů na 4. a 5. příčce umístily třídy 3.A a 3.B, které v červnu pojedou reprezentovat gymnázium i na celostátní kolo – jako jediní středoškolští studenti z Jihočeského kraje.

Nakonec jsme se ještě vyfotili před budovou, kde s námi ochotně zapózoval i Daniel Kozák, a vydali jsme se naplnit po vší té námaze prázdné žaludky. Domů jsme dorazili odpočinutí po šlofíku v autobuse a s pocitem, že ta neděle věnovaná soutěžení v Praze nebyla vůbec špatná.

Eliška Valentová, sexta

Provoz školy

Přihlášení

Užitečné odkazy

Vstup do informačního systému školy


Vstup do online školní pokladny


Přihlašování a odhlašování obědů


Studentský (nejen) literární magazín


Gymnázium Strakonice na fb


dny otevřených dveří


progeCAD logo


Klub nadaných dětí Strakonice

ICT koordinátoři


Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

MŠMT


Krajský úřad Jihočeského kraje

Jihočeský kraj


Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání

Cermat


Oficiální stránky nové maturity

Nová maturita


Ústav pro informace ve vzdělávání


Informace pro správný výběr VŠ


Online brožura vysokých škol

www.KamNaVejsku.cz


Soukromý informační servis pro město a okolí


Ozivme si Strakonice

volné uskupení lidí se zájmem o Strakonice


 

Gymnázium Strakonice čerpá dotace z programu EU Peníze středním školám


 

The Duke of Edinburghs
International Award
Czech Republic Foundation, o.p.s.

www.dofe.cz