Chcete studovat na strakonickém gymnáziu?

 informace v sekci   PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ


Deset "podstatných" důvodů, proč studovat u nás ....        najdete zde  :-) 

Ročenka Gymnázia Strakonice

Ročenka Gymnázia Strakonice za školní rok 2017-2018 právě vyšla. Zájemci si ji mohou zakoupit za 50 Kč v kanceláři školy. Děkujeme za spolupráci a přejeme příjemné počtení.

Exkurze do ČOV Strakonice

Dne 11. 4. se třídy kvinta a 1.B zúčastnily exkurze do Čističky odpadních vod Strakonice a Úpravny vody Hajská.

Ráno jsme se sešli u Lidlu a společně jsme pokračovali směrem k čistírně. Tam nás přivítali Ing. Luděk Míka a technický pracovník čistírny. Pan Míka nás nejprve informoval o historii čištění vody a poté jsme se podle tříd rozdělili na dvě skupiny a prošli celý areál.

Cestou nám byl vysvětlován i prakticky ukazován postup čištění vody od odstraňování hrubých nečistot přes usazování kalu, který se poté využívá k výrobě bioplynu, až po přidávání mikroorganismů a výsledné vypouštění vody do řeky.

S nově nabytými znalostmi a panem Míkou jsme pokračovali do pár kilometrů vzdálené Úpravny vody Hajská. Pan Míka nám opět povyprávěl o historii a poté jsme byli pracovníky provedeni celou úpravnou. Na závěr prohlídky jsme se seznámili s přítulnou fenkou, která celý objekt střežila. Potom už jsme se vydali zpět směrem k vlakovému nádraží, kde se naše výprava rozpustila.

Klára Bačová a Jana Kozlovská, studentky kvinty

Provoz školy

Přihlášení

Užitečné odkazy

Vstup do informačního systému školy


Vstup do online školní pokladny


Přihlašování a odhlašování obědů


Studentský (nejen) literární magazín


Gymnázium Strakonice na fb


dny otevřených dveří


progeCAD logo


Klub nadaných dětí Strakonice

ICT koordinátoři


Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

MŠMT


Krajský úřad Jihočeského kraje

Jihočeský kraj


Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání

Cermat


Oficiální stránky nové maturity

Nová maturita


Ústav pro informace ve vzdělávání


Informace pro správný výběr VŠ


Online brožura vysokých škol

www.KamNaVejsku.cz


Soukromý informační servis pro město a okolí


Ozivme si Strakonice

volné uskupení lidí se zájmem o Strakonice


 

Gymnázium Strakonice čerpá dotace z programu EU Peníze středním školám


 

The Duke of Edinburghs
International Award
Czech Republic Foundation, o.p.s.

www.dofe.cz