Chcete studovat na strakonickém gymnáziu?

 informace v sekci   PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ


Deset "podstatných" důvodů, proč studovat u nás ....        najdete zde  :-) 

Ročenka Gymnázia Strakonice

Ročenka Gymnázia Strakonice za školní rok 2017-2018 právě vyšla. Zájemci si ji mohou zakoupit za 50 Kč v kanceláři školy. Děkujeme za spolupráci a přejeme příjemné počtení.

Výlet do Prahy

Dne 14. 5. jsme se vydali (žáci 3.C a septimy) do Prahy. Plni optimismu a prahnoucí po poznání (a KFC) jsme před školou netrpělivě vyhlíželi autobus (někteří se v naději na obsazení zadních míst dostavili už ve čtvrt na osm).

Byli jsme tedy dovezeni před Břevnovský klášter (mnozí tam byli také probuzeni); zde se nás později ujal benediktinský bratr Alexius, ukázkový příklad toho, jak může gymnázium ovlivnit člověka – již 25 let strávil v ústraní kláštera… (mimochodem maturoval na našem gymnáziu v roce 1993). Provedl nás jak komplexem kláštera, tak i jeho historií. Dozvěděli jsme se například, že klášter byl založen roku 993 knížetem Boleslavem II. a svatým Vojtěchem - je tedy nejstarším českým mužským klášterem v Čechách; že byl papežem Janem Pavlem II. povýšen na arciopatství, že je považován za nejstarší písemně doložené místo vaření piva v ČR a že a že a že… Zkrátka informací jsme nabyli mnoho.

Autobus nás poté přiblížil k Pohořelci, odkud jme se už pěšky přesunuli kolem Strahovského kláštera k Loretánskému náměstí, o němž nám poreferoval pan učitel Hruška. Díky strhujícímu výkladu jsme si mohli například zapamatovat, že Loreta má 30 zvonů, z nichž jich zvoní pouze 27, a jiné zajímavosti (třeba také o Černínském paláci). Z Lorety jsme se dostali až ke Schwarzenberskému paláci, kde se pan učitel opět ujal slova. Věděli jste, že svatá Starosta má vousy?

Následně jsme prošli Hradčanským náměstím a dopravili se pak Nerudovou ulicí ke Karlovu mostu, kde jsme dostali „krátké osobní volno na uspokojení základních vegetativních potřeb“. Všichni jsme se znovu sešli až u mostu Legií na smíchovské straně Vltavy a nabiti vědomostmi (někteří také kuřaty z KFC) jsme odjížděli zpět do Strakonic.

Barbora Kubešová, 3. C

Provoz školy

Přihlášení

Užitečné odkazy

Vstup do informačního systému školy


Vstup do online školní pokladny


Přihlašování a odhlašování obědů


Studentský (nejen) literární magazín


Gymnázium Strakonice na fb


dny otevřených dveří


progeCAD logo


Klub nadaných dětí Strakonice

ICT koordinátoři


Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

MŠMT


Krajský úřad Jihočeského kraje

Jihočeský kraj


Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání

Cermat


Oficiální stránky nové maturity

Nová maturita


Ústav pro informace ve vzdělávání


Informace pro správný výběr VŠ


Online brožura vysokých škol

www.KamNaVejsku.cz


Soukromý informační servis pro město a okolí


Ozivme si Strakonice

volné uskupení lidí se zájmem o Strakonice


 

Gymnázium Strakonice čerpá dotace z programu EU Peníze středním školám


 

The Duke of Edinburghs
International Award
Czech Republic Foundation, o.p.s.

www.dofe.cz