Chcete studovat na strakonickém gymnáziu?

 informace v sekci   PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ


Deset "podstatných" důvodů, proč studovat u nás ....        najdete zde  :-) 

Ročenka Gymnázia Strakonice

Ročenka Gymnázia Strakonice za školní rok 2017-2018 právě vyšla. Zájemci si ji mohou zakoupit za 50 Kč v kanceláři školy. Děkujeme za spolupráci a přejeme příjemné počtení.

Charitativní odpoledne Den proti rakovině aneb Pomáhat je lidské

V sobotu odpoledne 18. května 2019 se v areálu naší školy uskutečnila charitativní akce Pomáhat je lidské aneb Den proti rakovině.

Tento nápad vznikl na popud sbírky Proton pro Lenku, kterou inicioval nadační fond Srdce pro Strakonice. Paní Lence život změnilo těžké onemocnění rakoviny prsu a její poslední nadějí na uzdravení byla léčba v Protonovém centru, která však stojí jeden milion korun. Během šesti dnů byly peníze vybrány, ale my jsme se rozhodli v započaté myšlence pokračovat.

Na této akci vystoupila strakonická skupina Ebony, jejímž členem je náš student David Bašta. Za doprovodu svého tatínka vystoupila Eliška Kotlínová, která se zúčastnila soutěže Československo má talent. Zazpívala také studentka septimy Tereza Pazderníková pod uměleckým jménem Aisling, kterou doprovodil její bratr Martin Jelínek. Odpoledne také zpestřila taneční vystoupení Baby Otavanek Strakonice, Osm a půl opice a taneční skupiny Somebody else.

Ve školním klubu bylo možno vyslechnout přednášku naší paní učitelky Veroniky Šimečkové o její cestě do Indie. U stánku bezobalového obchodu Bezinka si jeho majitelka Lucie Koláříková připravila zajímavé workshopy.

Po celou dobu si děti mohly vytvořit různé výrobky v našich výtvarných dílničkách, vedených našimi současnými studenty, kterým patří náš velký dík. Naši malí návštěvníci rovněž měli možnost si prohlédnout hasičské a policejní zásahové jednotky. Velkým lákadlem se stal skákací hrad zapůjčený spolkem Děti Řepice.

Finance získané z dobrovolného vstupného, z prodeje laskomin a rukodělných výrobků budou předány nadačnímu fondu Srdce pro Strakonice a pomůžou lidem, kteří se kvůli vážné nemoci dostali do nelehké finanční situace. Vybralo se více než 30 000 korun, za něž všem štědrým dárcům a všem, kteří jakkoliv přispěli k průběhu této akce ze srdce děkujeme.

Za celý realizační tým Anežka Slavíčková, sexta

Provoz školy

Přihlášení

Užitečné odkazy

Vstup do informačního systému školy


Vstup do online školní pokladny


Přihlašování a odhlašování obědů


Studentský (nejen) literární magazín


Gymnázium Strakonice na fb


dny otevřených dveří


progeCAD logo


Klub nadaných dětí Strakonice

ICT koordinátoři


Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

MŠMT


Krajský úřad Jihočeského kraje

Jihočeský kraj


Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání

Cermat


Oficiální stránky nové maturity

Nová maturita


Ústav pro informace ve vzdělávání


Informace pro správný výběr VŠ


Online brožura vysokých škol

www.KamNaVejsku.cz


Soukromý informační servis pro město a okolí


Ozivme si Strakonice

volné uskupení lidí se zájmem o Strakonice


 

Gymnázium Strakonice čerpá dotace z programu EU Peníze středním školám


 

The Duke of Edinburghs
International Award
Czech Republic Foundation, o.p.s.

www.dofe.cz