Chcete studovat na strakonickém gymnáziu?

 informace v sekci   PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ


Deset "podstatných" důvodů, proč studovat u nás ....        najdete zde  :-) 

Ročenka Gymnázia Strakonice

Ročenka Gymnázia Strakonice za školní rok 2017-2018 právě vyšla. Zájemci si ji mohou zakoupit za 50 Kč v kanceláři školy. Děkujeme za spolupráci a přejeme příjemné počtení.

Historie školy

   

První možnost otevřít střední školu v Strakonicích se objevila v roce 1906. V tomto roce byla zřízena v Kašperských Horách německá reálka a jako protiváha měla být zřízena v tomto regionu jedna česká střední škola. Rakouská vláda nabídla Strakonicím zřízení české střední školy, ale Strakonice se možnosti vzdaly ve prospěch Sušice, která byla v této době národnostně ohroženější.

 

Po vzniku Československa v roce 1918 byly podmínky pro rozvoj českého školství velice příznivé
a 10. 6. 1919 se rozhodla městská rada podat ministerstvu školství žádost o zřízení reálného gymnázia. Ministerstvo však tuto žádost dlouho nevyřizovalo, a proto se dne 18. 6. 1920 obecní zastupitelstvo usneslo otevřít první třídu městského reálného gymnázia od 1. září téhož roku. Ministerstvo s tímto rozhodnutím souhlasilo za podmínek, které nebyly pro město příznivé. Po dobu deseti let neměly vznikat státu žádné finanční výlohy, ředitele a profesory mělo město platit ze svých finančních prostředků. Je třeba ocenit postoj tehdejšího obecního zastupitelstva, že i za těchto podmínek školu otevřelo. Situace se zlepšila v roce 1923, kdy byly školy zestátněny a veškeré náklady na provoz školy převzal stát. Město vydalo do té doby na školu necelý milion korun.

 

Do prvního ročníku osmiletého gymnázia bylo přijato v roce 1920 57 žáků. Škola byla umístěna v prvním patře tzv. zámku v areálu strakonického hradu, kde byly uvolněny dvě místnosti. V jedné se učilo a druhá sloužila jako ředitelna, sborovna i místnost pro sbírky. Profesorský sbor měl kromě ředitele Františka Kukrála jediného stálého člena a dále zde působili tři výpomocní učitelé z měšťanské školy a učitel náboženství.

 

Roku 1921 se škola stěhuje do budovy na Velkém náměstí, která byla pro školu zrekonstruována z městské radnice. Zde bylo gymnázium až do roku 1957, s výjimkou válečných let, kdy byla tato školní budova od roku 1940 zabrána německým vojskem. Během války v letech 1940-1945 se vyučovalo v dnešní Základní škole F. L. Čelakovského. V letech 1957- 1983 bylo gymnázium v Dukelské ulici a v roce 1983 se stěhuje do nově postavené budovy v Máchově ulici.

 

Tato budova byla postavena jako základní škola a dodatečnými úpravami byla přizpůsobena potřebám gymnázia. Byly vybudovány odborné učebny fyziky a biologie, laboratoře chemie, fyziky, biologie, dvě odborné učebny výpočetní techniky, učebna administrativy s elektronickými psacími stroji, videosál, fotokomora, sprchy. I po těchto úpravách není situace ve škole optimální a je připraven investiční záměr na dostavbu školy (další učebny, sborovna, tělocvična, kabinety pro sbírky).

 

Během své existence prošlo gymnázium celou řadou změn, které uvádí následující přehled.

 • 1920-1948 osmileté reálné gymnázium
 • 1948-1953 čtyřleté gymnázium s větvemi humanitní a technickou
 • 1953-1958 jedenáctiletá střední škola
 • 1958-1962 dvanáctiletá střední škola
 • 1962-1970 tříletá střední všeobecně vzdělávací škola
 • 1968 - dosud čtyřleté gymnázium
 • od 1990 ke čtyřletému studiu přibývá sedmileté studium
 • od 1996 sedmileté studium se mění na osmileté

 

Na Gymnáziu v Strakonicích odmaturovalo do roku 2000 5347 studentů. Je mezi nimi celá řada vědeckých pracovníků, docentů a profesorů vysokých škol, mnozí se prosadili v umělecké sféře. Již během studia na gymnáziu dosáhli někteří významných úspěchů.

 • Karel Horák (maturitní ročník 1973) - dvojnásobný účastník mezinárodní matematické olympiády
 • Eva Vojíková (1991) - vítězka mezinárodní biologické olympiády
 • Václav Martínek (1994) - vítěz celostátního kola chemické olympiády
 • Jan Rychtář (1995) - druhé místo v celostátním kole chemické olympiády
 • Jana Koubovská (1998) - druhé místo v mezinárodní chemické olympiádě
 • Petr Bogusch (1998) - účastník mezinárodní biologické olympiády

Významných úspěchů dosahovali žáci školy i v recitačních a sportovních soutěžích.

 

Ze známých osobností působili na škole jako učitelé:

 • Václav Polívka (1922-1945), akademický malíř
 • Jiří Marek (1939-1940), spisovatel
 • Jiří Rejžek (1948-1965), akademický malíř, současně absolvent Gymnázia v Strakonicích
   

Lubomír Paleček

 

 

Provoz školy

Přihlášení

Užitečné odkazy

Vstup do informačního systému školy


Vstup do online školní pokladny


Přihlašování a odhlašování obědů


Studentský (nejen) literární magazín


Gymnázium Strakonice na fb


dny otevřených dveří


progeCAD logo


Klub nadaných dětí Strakonice

ICT koordinátoři


Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

MŠMT


Krajský úřad Jihočeského kraje

Jihočeský kraj


Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání

Cermat


Oficiální stránky nové maturity

Nová maturita


Ústav pro informace ve vzdělávání


Informace pro správný výběr VŠ


Online brožura vysokých škol

www.KamNaVejsku.cz


Soukromý informační servis pro město a okolí


Ozivme si Strakonice

volné uskupení lidí se zájmem o Strakonice


 

Gymnázium Strakonice čerpá dotace z programu EU Peníze středním školám


 

The Duke of Edinburghs
International Award
Czech Republic Foundation, o.p.s.

www.dofe.cz