Chcete studovat na strakonickém gymnáziu?

 informace v sekci   PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ


Deset "podstatných" důvodů, proč studovat u nás ....        najdete zde  :-) 

Ročenka Gymnázia Strakonice

Ročenka Gymnázia Strakonice za školní rok 2015-2016 už vyšla. Zájemci si jí mohou zakoupit za 50 Kč v kanceláři školy. Děkujeme za spolupráci a přejeme příjemné počtení.

Pedagogický sbor řazený podle abecedy

Ma, Ivt
Mateřská dovolená

Mgr. Monika Bendlová Čj, Aj Mateřská dovolená bendlova@gymstr.cz  
Mgr. Margareta Brabcová
Čj, Aj Kabinet anglického jazyka brabcova@gymstr.cz  383313113
Mgr. Alžběta Fajová
Čj, Aj, Ov, ZSV
Mateřská dovolená
fajova@gymstr.cz  
Mgr. Vendula Fringošová
Ma, Tv
Kabinet tělesné výchovy 2 fringosova@gymstr.cz 383313130
Mgr. František Hajdekr Ov, ZSV, Vv, Ivt
Kabinet IVT hajdekr@gymstr.cz 383313139
Mgr. Miroslav Hlava Ze, Tv Ředitel školy reditel@gymstr.cz
383313126
Nj, Rj, Z
Kabinet cizích jazyků
383313131
Nj, M
Kabinet německého jazyka
383313131
Čj, De
Kabinet dějepisu
383313129
Ma, Fy
Kabinet matematiky 1
383313133
IVT
Kabinet IVT
383313139
Tv, Ov
Kabinet tělesné výchovy
383313130
Čj, Aj
Kabinet anglického jazyka
383313113
Čj, Zsv
Kabinet výtvarné výchovy
383313115
Mgr. Miluše Jirsová Ma, Ze
Kabinet zeměpisu jirsova@gymstr.cz
 383313134
Tv, Zsv
Kabinet tělesné výchovy 2
383313130
Ma, Dg
Kabinet matematiky 2
383313114
Rj, Šp, Dě
Kabinet dějepisu
383313129
Mgr. Jana Kolesová
Aj, Nj
Mateřská dovolená kolesova@gymstr.cz  
Čj, Nj
Kabinet cizích jazyků
383313131
Psy, Hv
Knihovna
kostkova@gymstr.cz
383313112
Nj, Psaní na PC


Aj, Dě, Rj
Kabinet českého jazyka
383313132
Čj, Hv
Kabinet hudební výchovy
383313117
Aj, Ma
Kabinet ZSV
383313116
Mgr. Barbora Kupcová
M, Ivt Mateřská dovolená    
Ch, Bi
Kabinet biologie
383313135
Čj, Vv
Kabinet výtvarné výchovy
383313115
Ma, Fy
Kabinet fyziky
383313127
Ch, Ma
Kabinet chemie
383313125
Mgr. Pavel Navrátil
Ma, Fy Kabinet matematiky 2 navratil@gymstr.cz
383313114
Aj, Vv
Kabinet anglického jazyka
383313113
Ma, Fy, IVT
Zástupce ředitele školy
383313123
Mgr. Hana Pazderníková
Ma, Fy Kabinet fyziky pazdernikova@gymstr.cz
383313127
Bi, Tv
Kabinet tělesné výchovy
383313130
Mgr. Eva Polanková Bi, Ch Kabinet biologie polankova@gymstr.cz 383313135
IVT, Tv
Kabinet IVT
383313139
Čj, Nj
Kabinet výtvarné výchovy
383313115
Mgr. Jana Slancová Nj Kabinet německého jazyka slancova@gymstr.cz 383313118
Aj
Kabinet německého jazyka
383313118
Mgr. Veronika Šimečková Z, Bi Kabinet biologie simeckova@gymstr.cz  383313135
Čj, Nj
Kabinet cizích jazyků
383313131
Čj, Nj
Kabinet českého jazyka
383313132
Bi, Ch
Kabinet chemie
383313125
Aj, Nj, Čj
Kabinet českého jazyka
383313132
Ma, Fy
Kabinet matematiky 1
383313133
Mgr. Kateřina Vokrojová
Aj, Rj Kabinet hudební výchovy vokrojova@gymstr.cz 383313117
Mgr. Markéta Volmutová
Z, Bi Kabinet zeměpisu volmutova@gymstr.cz 383313134
Mgr. Romana Vyorálková Aj, Nj Kabinet hudební výchovy ourednikova@gymstr.cz 383313117
Mgr. Anna Zuntová De, Ze Kabinet zeměpisu pintnerova@gymstr.cz 383313134
Ma, Fy
Kabinet fyziky
383313127
Aj, D
Kabinet ZSV
383313116

Provoz školy

Přihlášení