Chcete studovat na strakonickém gymnáziu?

 informace v sekci   PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ


Deset "podstatných" důvodů, proč studovat u nás ....        najdete zde  :-) 

Ročenka Gymnázia Strakonice

Ročenka Gymnázia Strakonice za školní rok 2016-2017 už vyšla. Zájemci si ji mohou zakoupit za 50 Kč v kanceláři školy. Děkujeme za spolupráci a přejeme příjemné počtení.

Učebnice angličtiny

Studenti gymnázia jsou rozřazeni do skupin na základě vstupního testu z anglického jazyka. Od prvního ročníku pracují s učebnicemi Maturita Solutions,  a to od úrovně Elementary (zřídka, úplní začátečníci), Pre-Intermediate (mírně pokročilí, převážná většina skupin) či Intermediate (nejpokročilejší studenti, zpravidla minimálně jedna část kvinty).

Studenti osmiletého cyklu píší každé dva roky (konec sekundy a kvarty) evaluační test a s přihlédnutím k jeho výsledkům jsou vždy znovu rozřazeni do skupin.

Ve třetím ročníku si studenti mohou zvolit konverzaci v anglickém jazyce (2h týdně) - také zde jsou skupiny sestavovány napříč třídami podle úrovně pokročilosti. Používanými učebnicemi jsou Oxford Maturita Excellence a Oxford Exam Excellence.

Pracovní sešity pro primu až kvartu:

prima a sekunda prima a sekunda prima a sekunda tercie a kvarta
tercie a kvarta tercie a kvarta

Učebnice pro 1. - 4. ročníky:

Konverzace z anglického jazyka:

 

Provoz školy

Přihlášení