Chcete studovat na strakonickém gymnáziu?

 informace v sekci   PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ


Deset "podstatných" důvodů, proč studovat u nás ....        najdete zde  :-) 

Ročenka Gymnázia Strakonice

Ročenka Gymnázia Strakonice za školní rok 2017-2018 právě vyšla. Zájemci si ji mohou zakoupit za 50 Kč v kanceláři školy. Děkujeme za spolupráci a přejeme příjemné počtení.

Finanční gramotnost

Investice a seminář finanční gramotnosti

Je úterý 26. 2. 2019 a mezi žáky čtvrtých ročníků je viditelný neklid, nad gymnáziem se snáší opar závisti. Seminář z finanční gramotnosti má totiž ZASE přednášku. Tentokrát k nám zavítali finanční poradci Ing. Edita Krejčí a její kolega Bc. Michal Kossúth s přednáškou o investicích.

Studenti a zdravotní pojištění

Dne 12. 2. 2019 se na Gymnáziu ve Strakonicích konala přednáška na téma Studenti a zdravotní pojištění, kterou si pro nás, studentky a studenty semináře z finanční gramotnosti, připravily Ing. Pitelková a Ing. Řehořová, odborné referentky ze Všeobecné zdravotní pojišťovny.

Tématem bylo hlavně to, kdo je a kdo není povinen platit zdravotní pojištění. Dozvěděli jsme se například, že za nezaopatřené děti a studenty platí pojištění stát, ale je potřeba vždy doložit potvrzení o studiu. Nás nejvíce zajímalo pojištění během přechodu na vysokou školu, během letních prázdnin, kdy chodíme na brigády, během studia v zahraničí nebo při práci během studia. Na všechny tyto otázky jsme dostali velmi podrobné odpovědi, které jistě v budoucnosti využijeme.

Petra Dunovská, oktáva

Pojištění prakticky – setkání s odborníky z praxe

Dne 8. ledna 2019 navštívili Gymnázium ve Strakonicích finanční poradci Ing. Edita Krejčí a Bc. Michal Kossúth, oblastní ředitelé poradenské společnosti OVB Allfinanz. Ing. Edita Krejčí i Bc. Michal Kossúth jsou bývalí studenti našeho gymnázia, kteří vystudovali ekonomickou fakultu Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích.

Na besedě s nimi jsme se dozvěděli, co přesně je pojištění, jaké je jeho dělení, jak důležité je smysluplně si ho nastavit a k čemu je dobré finanční pojišťovnictví.

Pojištění je krytí v případě nenadálé události. Dělí se na životní (úrazové, rizikové, investiční a kapitálové, s tím se však dnes už moc nesetkáme) a neživotní (povinné ručení, havarijní pojištění, pojištění odpovědnosti, pojištění domácnosti, cestovní pojištění...)

Bylo nám vysvětleno, jaké chyby lidé nejčastěji dělají a na co si dát pozor při uzavírání pojistných smluv. Velmi zajímavé bylo, že nám přednášející ukázali vše na příkladech ze života.

Beseda byla plná informací, které v budoucnu určitě využijeme.

Jana Fousková, 4.B – seminář finanční gramotnosti

Kvarta ve světě ropy

Dne 13. 11. 2018 k nám do třídy zavítal pan ing. Václav Loula, bývalý student gymnázia Strakonice a velký nadšenec v oboru ropy. Většina z nás se v těchto kruzích moc nevyzná, a proto jsme pozorně poslouchali, co si pro nás připravil. Už od paní učitelky Míkové jsme věděli, že to bude velmi zajímavé. Jak se říká, nejlepší je začít úplně od začátku, takže vás nepřekvapí, že i my jsme začali historií. Je pozoruhodné, jak rychle se z nerostné suroviny stala věc, bez které se již lidstvo neobejde. Bylo to jistě pro pana Loulu těžké, ale během 45 minut jsme se dozvěděli alespoň základy z historie, použití, náročné těžby, zpracování, dělení ropy a z mnoha dalších podtémat. Samozřejmě jsme nezůstali pouze u ropy samotné. Pan Loula nás seznámil i se statistikami, které k tomu neodmyslitelně patří. Je až znepokojující, kolik ropy vytěžíme a poté i prodáme za jeden den. Avšak podle pana inženýra by se měla její spotřeba snižovat. Samozřejmě se nejedná o pár měsíců či let. Je to běh na dlouhou trať, který bude velmi náročný a velice drahý. Bohužel však nezbyl čas, který by se jistě a snadno tímto tématem zaplnil, a my se tudíž museli s panem Loulou rozloučit.

Cenotvorba paliv

V úterý 13. listopadu 2018 k nám do školy zavítal Ing. Václav Loula. V rámci semináře z finanční gramotnosti si pro nás připravil přednášku na téma cenotvorba paliv.

Na začátku své prezentace nám krátce představil surovinu ropu, která je pro výrobu benzinu a nafty nepostradatelná. Dozvěděli jsme se, že cena pohonných hmot je ovlivňována několika faktory – například náklady na těžbu ropy nebo politickou situací ve státech s jejími zdroji. Cenu paliv také ovlivňuje kvalita nebo složení ropy.

Investování v semináři finanční gramotnosti

Investování

Beseda s Ing. Editou Krejčí a Bc. Michalem Kossuthem v semináři finanční gramotnosti

V semináři finanční gramotnosti jsme dne 27. 3. 2018 přivítali dva bývalé studenty našeho gymnázia Ing. Editu Krejčí a Bc. Michala Kossutha. Po maturitě oba vystudovali ekonomickou fakultu JČU v Českých Budějovicích. Dnes pracují jako finanční poradci. Mají zájem předat své znalosti z praxe našim studentům.

Bc. Michal Kossuth pohovořil o finančním poradenství, o práci finančního poradce a jeho vztahu ke klientům.

Beseda o zdravotním pojištění

Dne 20. 3. 2018 jsme měli v semináři finanční gramotnosti opět možnost vyslechnout odborníky z praxe. Náš seminář navštívily Ing. Pitelková a Ing. Řehořová – odborné referentky z Všeobecné zdravotní pojišťovny.

Téma besedy se týkalo zdravotního pojištění obecně, ale i konkrétně, např. u studentů.

Seznámili jsme se s povinnostmi, které vyplývají pro zdravotní pojištění při přechodu ze střední školy na vysokou, v jakém případě je nutno zdravotní pojištění zaplatit a kdy jsou studenti jako státní pojištěnci osvobozeni. Dozvěděli jsme se také, jak je to se zdravotním pojištěním při uzavírání pracovních smluv studentů na brigádách.

Syndikovat obsah

Provoz školy

Přihlášení

Užitečné odkazy

Vstup do informačního systému školy


Vstup do online školní pokladny


Přihlašování a odhlašování obědů


Studentský (nejen) literární magazín


Gymnázium Strakonice na fb


dny otevřených dveří


progeCAD logo


Klub nadaných dětí Strakonice

ICT koordinátoři


Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

MŠMT


Krajský úřad Jihočeského kraje

Jihočeský kraj


Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání

Cermat


Oficiální stránky nové maturity

Nová maturita


Ústav pro informace ve vzdělávání


Informace pro správný výběr VŠ


Online brožura vysokých škol

www.KamNaVejsku.cz


Soukromý informační servis pro město a okolí


Ozivme si Strakonice

volné uskupení lidí se zájmem o Strakonice


 

Gymnázium Strakonice čerpá dotace z programu EU Peníze středním školám


 

The Duke of Edinburghs
International Award
Czech Republic Foundation, o.p.s.

www.dofe.cz