Chcete studovat na strakonickém gymnáziu?

 informace v sekci   PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ


Deset "podstatných" důvodů, proč studovat u nás ....        najdete zde  :-) 

Ročenka Gymnázia Strakonice

Ročenka Gymnázia Strakonice za školní rok 2017-2018 právě vyšla. Zájemci si ji mohou zakoupit za 50 Kč v kanceláři školy. Děkujeme za spolupráci a přejeme příjemné počtení.

Přijímací řízení

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 2018/2019

 

GYMNÁZIUM, STRAKONICE, MÁCHOVA 174 bude přijímat pro školní rok 2019/2020:
  • čtyřleté studium - 90 žáků (3 třídy) - po úspěšném ukončení 9. třídy
  • osmileté studium - 30 žáků (1 třída) - po úspěšném ukončení 5. třídy

 

Harmonogram přijímacího řízení

Přihláška ke studiu na SŠ - nový formulář!
- Přihláška ke studiu na SŠ ke stažení (dvě strany!) - vzor vyplněné přihlášky  - vysvětlivky k tiskopisu
- termín doručení: nejpozději 1. března 2019
- přihlášky lze odevzdat osobně v sekretariátu školy
                                 (pondělí - čtvrtek 7-15:30 hod., pátek 7-14:30 hod.)

- prosíme vyplnit kontakt na zákonného zástupce (mobil, e-mail)
- obor vzdělávání: 79-41-K/41 Gymnázium (pro čtyřleté studium)
- obor vzdělávání: 79-41-K/81 Gymnázium (pro osmileté studium)
-  prospěch - vyznačit první cizí jazyk
- kód uchazeče - 6místná kombinace písmen a čísel bez diakritiky (př. G25S25 - viz obrázek -
          slouží ke kontrole došlé přihlášky na školním webu i po celou dobu přijímacího řízení
          (vytváří si ho sám uchazeč)
         
- vyplnit termín přijímacích zkoušek:
               čtyřleté studium 12., nebo 15. dubna 2019
               osmileté studium 16., nebo 17. dubna 2019
- potvrzení o zdravotním stavu nevyžadujeme
- přihlášku lze odevzdat osobně v kanceláři školy (po-čt: 7-16 hod., pá: 7-15 hod.)

Přijímací zkoušky
- informace k přijímacím zkouškám + ukázky testů na www.cermat.cz 
- jednotné zkušební schéma (MŠMT pro rok 2019)
- všichni uchazeči vykonají jednotnou přijímací zkoušku z matematiky a českého jazyka (Cermat)
- všichni uchazeči vykonají školní přij. zkoušku z cizího jazyka (pomocné kritérium) - viz kritéria přijetí
- termíny přijímacích zkoušek - 1. kolo: čtyřleté studium 12., nebo 15. dubna 2019
- termíny přijímacích zkoušek - 1. kolo: osmileté studium 16., nebo 17. dubna 2019
- výsledek přijímací zkoušky bude zveřejněn do 2 pracovních dnů po zpřístupnění hodnocení uchazeče Cermatem
- SCIO - online test zdarma

Zápisový lístek - přijatí uchazeči
- vzor zápisového lístku (originál vydává ZŠ)
- stvrzuje, že uchazeč nastoupí na danou školu
- odevzdat nejpozději 10 pracovních dnů od zveřejnění výsledků
- nelze vzít zpět (výjimka - bylo kladně vyhověno v odvolacím řízení na jinou školu)
 

Nepřijatí uchazeči
- zák. zástupci mohou do 3 pracovních dnů od doručení rozhodnutí o nepřijetí (nevyzvednuté
    rozhodnutí je po 5 prac. dnech považováno za doručené) podat odvolání
- v rámci odvolacího řízení budou na základě odvolání přijati další uchazeči na uvolněná místa 

Přijímací řízení v roce 2019


 

Čtyřleté studium - obor 79-41-K/41 Gymnázium

Kritéria přijetí pro čtyřleté studium

Seznam došlých přihlášek

Pozvánky k přijímacím zkouškám - vzor: pozvánka škola, pozvánka Cermat (odesláno poštou 27. 3.)

Výsledky přijímacího řízení

Rozhodnutí o přijetí si zákonný zástupce může vyzvednout osobně v sekretariátu školy a současně lze odevzdat Zápisový lístek (rozhodnutí se nezasílají).
Rozhodnutí o nepřijetí byla odeslána poštou.
Zápisový lístek a odvolání lze podat osobně v sekretariátu školy každý pracovní den od 7 do 16 hodin kromě 9. a 10. května (ředitelské volno - havárie vody).


Vzor odvolání (podbarvené části opravit a odbarvit; číslo jednací pro odvolání je uvedeno v rozhodnutí, nebo lze nechat nevyplněné)

Seznam došlých zápisových lístků + seznam došlých odvolání

Návratka + informační dopis
(Vyplněnou návratku zaslat na zastupce@gymstr.cz)

Přihláška ke stravování ve školní jídelně


 

Osmileté studium - obor 79-41-K/81 Gymnázium

Kritéria přijetí pro osmileté studium

Seznam došlých přihlášek

Pozvánky k přijímacím zkouškám - vzor:  pozvánka škola, pozvánka Cermat (odesláno poštou 27. 3.)

Výsledky přijímacího řízení

Rozhodnutí o přijetí si zákonný zástupce může vyzvednout osobně v sekretariátu školy a současně lze odevzdat Zápisový lístek (rozhodnutí se nezasílají).
Rozhodnutí o nepřijetí byla odeslána poštou.
Zápisový lístek a odvolání lze podat osobně v sekretariátu školy každý pracovní den od 7 do 16 hodin kromě 9. a 10. května (ředitelské volno - havárie vody).

Vzor odvolání  (podbarvené části opravit a odbarvit; číslo jednací pro odvolání je uvedeno v rozhodnutí, nebo lze nechat nevyplněné)

Seznam došlých zápisových lístků + seznam došlých odvolání

Informační dopis

Přihláška ke stravování ve školní jídelně

Provoz školy

Přihlášení

Užitečné odkazy

Vstup do informačního systému školy


Vstup do online školní pokladny


Přihlašování a odhlašování obědů


Studentský (nejen) literární magazín


Gymnázium Strakonice na fb


dny otevřených dveří


progeCAD logo


Klub nadaných dětí Strakonice

ICT koordinátoři


Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

MŠMT


Krajský úřad Jihočeského kraje

Jihočeský kraj


Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání

Cermat


Oficiální stránky nové maturity

Nová maturita


Ústav pro informace ve vzdělávání


Informace pro správný výběr VŠ


Online brožura vysokých škol

www.KamNaVejsku.cz


Soukromý informační servis pro město a okolí


Ozivme si Strakonice

volné uskupení lidí se zájmem o Strakonice


 

Gymnázium Strakonice čerpá dotace z programu EU Peníze středním školám


 

The Duke of Edinburghs
International Award
Czech Republic Foundation, o.p.s.

www.dofe.cz