Chcete studovat na strakonickém gymnáziu?

 informace v sekci   PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ


Deset "podstatných" důvodů, proč studovat u nás ....        najdete zde  :-) 

Ročenka Gymnázia Strakonice

Ročenka Gymnázia Strakonice za školní rok 2017-2018 právě vyšla. Zájemci si ji mohou zakoupit za 50 Kč v kanceláři školy. Děkujeme za spolupráci a přejeme příjemné počtení.

Vzdělávání MAS

 

Další vzdělávání managementu MAS a mikroregionů Jihočeského kraje

 

“Další vzdělávání managementu místních akčních skupin a mikroregionů Jihočeského kraje”

Reg.č.: CZ.1.07/3.2.08/04.0073

Základní informace o projektu
Projekt vychází ze skutečnosti, že v JK působí 18 místních akčních skupin, u kterých byly identifikovány potřeby dalšího vzdělávání pro zvýšení odborné kapacity jejich zaměstnanců a dosažení tak vyšší konkurenceschopnosti. MASky jsou významným hybatelem rozvoje venkovských oblastí v Jihočeském kraji a v období 2014 – 2020 budou na ně a na jejich zaměstnance kladeny zvýšené nároky na odborné kapacity.

Obsahem projektu je vytvoření vzdělávacího programu a jeho ověření v praxi v rámci pilotních kurzů uspořádaných pro výše uvedené cílové skupiny. Vzdělávací program se bude skládat z pěti témat (modulů) a pro každý modul bude připraven komplet studijních, metodických a dalších podpůrných materiálů.

Moduly budou následující:
1) Zvyšování finanční kapacity MAS a mikroregionů
2) Zvyšování administrativní kapacity MAS s cílem posílit transparentnost procesů
3) Kompetence pro mezinárodní spolupráci
4) Monitoring a evaluace SPL a rozvojových strategií
5) Právní vědomí pro MAS

Cíle projektu
1) Zvyšovat odbornou úroveň zaměstnanců a vedoucích pracovníků místních akčních skupin a mikroregionů v Jihočeském kraji
2) Vytvořit a ověřit vzdělávací program, který díky využití moderních metod komunikace a interaktivních metod výuky zefektivní průběh a výsledky vzdělávání
3) Umožnit cílové skupině získání zkušeností z oblasti, která je vzorová právě s ohledem na využívání dotačních zdrojů
4) Přispět k rozvoji zájmového území Jihočeského kraje tak, aby se zvýšila ekonomická stabilita subjektů vyvíjejících svoji činnost ve venkovském prostoru.
5) Vytvořit prostor pro setkávání a vzájemnou komunikaci lidí, kteří realizují projekty nebo chtějí tyto projekty realizovat a vytvořit tak přirozené podmínky pro vzájemné poznání a sdílení zkušeností v oblasti projektového managementu.
6) Posílit kapacity lidských zdrojů těchto organizací tak, aby byly připravené efektivně reagovat na výzvy a úkoly, které pro ně přinese období 2014 až 2020.
7) Cílem je posílit pozici jihočeských MAS a mikroregionů v rámci České republiky a vytvořit podmínky pro vysokou absorpční kapacitu projevující se v objemu získaných finančních prostředků z evropských a státních zdrojů.

Komu je projekt určen?
Cílovou skupinou projektu jsou:
a) Zaměstnanci výkonných sekretariátů MAS
b) Funkcionáři v rozhodovacích orgánech MAS
c) Zaměstnanci svazků a sdružení obcí vytvářející mikroregiony
d) Zaměstnanci obecních a městských úřadů především v oblasti investic, sociálních věcí a rozvoje správních území měst a obcí

Harmonogram projektu: 01/2014 – 12/2014

Provoz školy

Přihlášení

Užitečné odkazy

Vstup do informačního systému školy


Vstup do online školní pokladny


Přihlašování a odhlašování obědů


Studentský (nejen) literární magazín


Gymnázium Strakonice na fb


dny otevřených dveří


progeCAD logo


Klub nadaných dětí Strakonice

ICT koordinátoři


Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

MŠMT


Krajský úřad Jihočeského kraje

Jihočeský kraj


Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání

Cermat


Oficiální stránky nové maturity

Nová maturita


Ústav pro informace ve vzdělávání


Informace pro správný výběr VŠ


Online brožura vysokých škol

www.KamNaVejsku.cz


Soukromý informační servis pro město a okolí


Ozivme si Strakonice

volné uskupení lidí se zájmem o Strakonice


 

Gymnázium Strakonice čerpá dotace z programu EU Peníze středním školám


 

The Duke of Edinburghs
International Award
Czech Republic Foundation, o.p.s.

www.dofe.cz