Chcete studovat na strakonickém gymnáziu?

 informace v sekci   PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ


Deset "podstatných" důvodů, proč studovat u nás ....        najdete zde  :-) 

Ročenka Gymnázia Strakonice

Ročenka Gymnázia Strakonice za školní rok 2017-2018 právě vyšla. Zájemci si ji mohou zakoupit za 50 Kč v kanceláři školy. Děkujeme za spolupráci a přejeme příjemné počtení.

Rozvrhy a suplování


Suplování 

Rozvrhy tříd   

Rozpis Tv

 


 

Nástěnka:

 

BAKALÁŘI - WEB
V případě ztráty přihlašovacích údajů pište na zastupce@gymstr.cz

 


PRO VŠECHNY STUDENTY A JEJICH RODIČE

GDPR

V souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 O ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů  (GDPR) Vás žádáme o vyplnění souhlasů se zpracováním údajů.

Všechny souhlasy se vyplňují ve webové aplikaci Bakalářů v nabídce GDPR – Přehled souhlasů (počet nových souhlasů je zobrazen na úvodní stránce). Souhlas je nutno rozkliknout a dole na obrazovce vybrat Souhlasím / Nesouhlasím.

Pozn. Rodič vidí i souhlasy svého dítěte. Za dítě mladší 16 let uděluje souhlas rodič.

Prosíme o vyplnění do pátku 21. 9. 2018

vedení školy

 


 Ředitelské volno

V souladu s § 24 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, vyhlašuje ředitel střední školy, jejíž činnost vykonává Gymnázium, Strakonice, Máchova 174, ze závažných důvodů, zejména organizačních a technických, ředitelské volno

  • na pátek 12. října 2018 (jeden den školního vyučování) pro třídy: sexta, 2.A, 2.B, 2.C, septima, 3.A, 3.B a 3.C
  • na pátek 26. října 2018 (jeden den školního vyučování) pro třídy: prima, sekunda, tercie, kvarta,kvinta, 1.A, 1.B, 1.C, oktáva, 4.A, 4.B a 4.C
  • na pátek 23. listopadu 2018 (jeden den školního vyučování) pro všechny třídy

Školní jídelna bude v uvedené dny vařit.

Mgr. Miroslav Hlava, ředitel školy


AKCE:

19. 11. - Čtvrtletní pedagogická rada
20. a 21. 11. - testování čtenářské a matematické gramotnosti - 1. ročníky - pokyny + rozpis
23. 11. - Ředitelské volno
26. 11. - Třídní schůzky
27. 11. - Pečení perníčků na Vánoční trhy - kvarta
28. 11. - Hlavní líčení (1.-4. hod.) - septima
29. 11. - Planeta Země 3000 - zeměpisný pořad (3.-4. hod.) - prima, sekunda, tercie, kvarta
30. 11. - Hlavní líčení (1.-4. hod.) - 3.B


4. ročníky

Všem studentům byl odeslán mail pro kontrolu správnosti mailové adresy.

Potvrzení přijetí mailu: oktáva -24 / 25  -  96 %
Potvrzení přijetí mailu: 4.A       - 26  / 31 - 84 %
Potvrzení přijetí mailu: 4.B       - 28 / 30  - 93 %
Potvrzení přijetí mailu: 4.C       - 29/ 30 -   97 %

 

 

Provoz školy

Přihlášení

Užitečné odkazy

Vstup do informačního systému školy


Vstup do online školní pokladny


Přihlašování a odhlašování obědů


Studentský (nejen) literární magazín


Gymnázium Strakonice na fb


Strakonicky denik

O dění na Gymnáziu infomuje také Strakonický deník


progeCAD logo


Klub nadaných dětí Strakonice

ICT koordinátoři


Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

MŠMT


Krajský úřad Jihočeského kraje

Jihočeský kraj


Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání

Cermat


Oficiální stránky nové maturity

Nová maturita


Ústav pro informace ve vzdělávání


Informace pro správný výběr VŠ


Online brožura vysokých škol

www.KamNaVejsku.cz


Soukromý informační servis pro město a okolí


Ozivme si Strakonice

volné uskupení lidí se zájmem o Strakonice


 

Gymnázium Strakonice čerpá dotace z programu EU Peníze středním školám


 

The Duke of Edinburghs
International Award
Czech Republic Foundation, o.p.s.

www.dofe.cz