Chcete studovat na strakonickém gymnáziu?

 informace v sekci   PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ


Deset "podstatných" důvodů, proč studovat u nás ....        najdete zde  :-) 

Ročenka Gymnázia Strakonice

Ročenka Gymnázia Strakonice za školní rok 2017-2018 právě vyšla. Zájemci si ji mohou zakoupit za 50 Kč v kanceláři školy. Děkujeme za spolupráci a přejeme příjemné počtení.

Chemie

Chemie

Exkurze - Lyckeby Amylex

Návštěva horažďovické škrobárny Lyckeby Amylex je povinností každého čtvrtého ročníku strakonického gymnázia a ani nás, oktávu, tato milá povinnost neminula. V úterý dne 27. října jsme se tam vydali společně se třídou 4.C pod vedením našich chemikářek, paní A. Trávníčkové a paní D. Míkové. Všechno šlo podle plánu a do Horažďovic jsme dorazili s předstihem.

Letní škola chemie

Ve dnech 22. - 24. 8. 2016 jsem se zúčastnil v Praze Letní školy chemie spolu se dalšími nadšenci – Milanem Kočím (3.B), Janem Věženským (3.C), Václavem Kůlou (6.0) a s paní učitelkou Míkovou a Trávníčkovou. Někdo by tři dny prázdnin pro Letní školu chemie neobětoval, my ale ano, a myslím, že nikdo z nás nelituje.

Exkurze tříd 1.B a 1.C do čistírny odpadních vod

Exkurze tříd 1.B a 1.C

Exkurze tříd 1.B a 1.C do čistírny odpadních vod (ČOV) a úpravny pitné vody dne 19.dubna 2016

Ráno 19. dubna 2016 se třídy 1.B a 1.C, pod vedením paní učitelky Míkové a paní učitelky Panuškové, vydaly do čistírny odpadních vod porozumět procesu čištění vody.

Přednáška o ropě

V úterý 8. 3. 2016 přednášel na Gymnáziu Strakonice jeho absolvent a zároveň ředitel úseku jakosti společnosti BENZINA, ing. Václav Loula. Tématem přednášky, jíž se zúčastnily třídy 3. A a 3. B, byl ropný průmysl. Výklad a prezentace se týkaly mimo jiné využití a zpracování ropy, významu ropného průmyslu ve světě i u nás, kvality a ceny pohonných hmot nebo například rozmístění čerpacích stanic v ČR.

V závěru přednášky využili studenti možnosti vznášet dotazy. Dvě vyučovací hodiny plné užitečných informací a zajímavostí odměnili gymnazisté potleskem.

Alžběta Poskočilová (3.A)

Chemiklání

první ročník soutěže Chemiklání

Chemiklání

Dne 5. února 2016 se na Chemicko-technologické fakultě Univerzity Pardubice konal první ročník soutěže Chemiklání, jejíž náplní je řešení otázek v oboru obecné chemie (podle osnov výuky gymnázií a středních škol), ale některé otázky zasahovaly i do oblasti biologie a hlavně fyziky.

Exkurze čtvrtých ročníků do strakonického pivovaru

Na začátku roku 2016 se všem 4. ročníkům našeho gymnázia naskytla zajímavá příležitost návštěvy místního pivovaru. Měli jsme možnost nahlédnout do výrobního procesu jednoho z největších strakonických klenotů, místního piva Dudák.

Nejdříve jsme byli seznámeni s historií zdejšího pivovaru, která se píše od roku 1649. S ní je spojena jedna rarita a to, že jako jediný pivovar u nás zůstal až do současnosti v rukou města Strakonice.

Návštěva České rafinérské a Hrdličkova muzea

Dne 3.11.2015 se třídy 3. C a septima společně s několika zájemci z řad čtvrtých ročníků vydaly v doprovodu pí. uč. Míkové a pí. uč. Trávníčkové na biologicko-chemickou exkurzi.

Syndikovat obsah

Provoz školy

Přihlášení

Užitečné odkazy

Vstup do informačního systému školy


Vstup do online školní pokladny


Přihlašování a odhlašování obědů


Studentský (nejen) literární magazín


Gymnázium Strakonice na fb


dny otevřených dveří


progeCAD logo


Klub nadaných dětí Strakonice

ICT koordinátoři


Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

MŠMT


Krajský úřad Jihočeského kraje

Jihočeský kraj


Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání

Cermat


Oficiální stránky nové maturity

Nová maturita


Ústav pro informace ve vzdělávání


Informace pro správný výběr VŠ


Online brožura vysokých škol

www.KamNaVejsku.cz


Soukromý informační servis pro město a okolí


Ozivme si Strakonice

volné uskupení lidí se zájmem o Strakonice


 

Gymnázium Strakonice čerpá dotace z programu EU Peníze středním školám


 

The Duke of Edinburghs
International Award
Czech Republic Foundation, o.p.s.

www.dofe.cz