Chcete studovat na strakonickém gymnáziu?

 informace v sekci   PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ


Deset "podstatných" důvodů, proč studovat u nás ....        najdete zde  :-) 

Ročenka Gymnázia Strakonice

Ročenka Gymnázia Strakonice za školní rok 2016-2017 už vyšla. Zájemci si ji mohou zakoupit za 50 Kč v kanceláři školy. Děkujeme za spolupráci a přejeme příjemné počtení.

Veřejné zakázky

 Veřejné zakázky vyhlašované Gymnáziem Strakonice

 

Veřejné zakázky do 250. 000,- Kč bez DPH

 

Oprava plotů v areálu Gymnázia Strakonice

 

Oprava učeben Gymnázia Strakonice

 

 

Výzva k podání nabídek na veřejnou zakázku "Jazykové a poznávací pobyty ve Velké Británii a Švýcarsku"

V rámci realizace IPo Zvýšení klíčových kompetencí na Gymnáziu Strakonice, reg. č. CZ.1.07/1.1.00 /56.0047 vyhlašuje Gymnázium, Strakonice, Máchova 174 výzvu k podání nabídek na veřejnou zakázku "Jazykové a poznávací pobyty ve Velké Británii a Švýcarsku"

Výzva

Přílohy

Výsledek výběrového řízení

 Výzva k podání nabídek na veřejnou zakázku - "Dodávka zařízení a technologií do školní kuchyně Gymnázia Strakonice"

Gymnázium, Strakonice, Máchova 174 v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a na základě usnesení Rady kraje č. SM18RK/ (Zásady pro zadávání veřejných zakázek Jihočeským krajem) Vám oznamujeme, že dne 12.10.2015 proběhlo hodnocení veřejné zakázky malého rozsahu  Dodávka zařízení a technologií do školní kuchyně Gymnázia Strakonice.

Výsledek hodnocení nabídek

 

 

 

 

 

Veřejné zakázky nad 500.000,- Kč

 

Veřejná zakázka malého rozsahu  -  „Stavební úpravy interiéru jídelny Gymnázia Strakonice“

 

 

Gymnázium, Strakonice, Máchova 174 v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a na základě usnesení Rady kraje č. SM18RK/ (Zásady pro zadávání veřejných zakázek Jihočeským krajem) Vám zasílá výsledek posouzení nabídek na akci „Stavební úpravy interiéru jídelny Gymnázia Strakonice“. Jako nejvýhodnější nabídka byla vyhodnocena nabídka společnosti ALDAST spol. s.r.o.

 

Současně vám sdělujeme pořadí nabídek:

 

 Pořadí


Nabídková cena  bez DPH


Obchodní firma


1


540.190,- Kč


Aldast spol. s.r.o.


2


559.899,- Kč


Protom spol.s.ro.

 

 

Provoz školy

Přihlášení