Chcete studovat na strakonickém gymnáziu?

 informace v sekci   PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ


Deset "podstatných" důvodů, proč studovat u nás ....        najdete zde  :-) 

Ročenka Gymnázia Strakonice

Ročenka Gymnázia Strakonice za školní rok 2015-2016 už vyšla. Zájemci si jí mohou zakoupit za 50 Kč v kanceláři školy. Děkujeme za spolupráci a přejeme příjemné počtení.

Nejnovější články

Žádost o pomoc s projektem "Kde budu doma"

 Studenti Gymnázia Strakonice společně s Gymnáziem Janka Jesenského pracují na projektu "Kde budu doma" . Jedním z cílů tohoto projektu je získat zpětnou vazbu od studentů obou škol. Tuto zpětnou vazbu získáváme prostřednictvím dotazníků, které studenti sami vytvořili a které v současné době rozesílají prostřednictvím sociálních sítí našim absolventům, kteří maturovali v letech 2014, 2012, 2010 a 2004. Chceme proto maturanty z uvedených let požádat, aby našim studentům, pracujícím na projektu, pomohli jejich projekt realizovat a dotazník vyplnit.

Na veletrhu DofE v Praze

Když se nás, poměrně malé skupinky lidí, kteří plní volnočasové aktivity rámci DofE (The Duke of Edinburgh’s International Award) paní učitelka Vyorálková zeptala, zdali bychom nechtěli jet do Prahy, konkrétně do Dejvic na jistou sešlost s bohatým programem, váhal jsem.

Nakonec jsem zvolil jednoduchou cestu: ,,Paní učitelko, napište si mě tužkou," což u mě znamená něco na způsob: ,,je to pro Váš dobrý pocit, ale asi nepojedu." Nakonec DofE a další možnost vidět Prahu zvítězila nad mými stálými nejistotami z absolutně všech věcí na planetě Zemi.

A teď se podržte! Všichni se v 7:30 ráno střetli na autobusovém nádraží přesně na čas, což u studentů středních škol nebývá vždy pravidlem.

Exkurze do čistírny odpadních vod Strakonice

Dne 18.04.2017 jsme se my, studenti 1.C a kvinty, vydali na exkurzi do čistírny odpadních vod Strakonice a do úpravny pitné vody Hajská. Sraz jsme měli v osm hodin před supermarketem, a jakmile dorazili i poslední z nás, vyrazili jsme společně k čističce. Tam na nás již čekali průvodci, kteří nás rozdělili na dvě skupiny a detailně nám vysvětlili chod čistírny. Dozvěděli jsme se například, že čistírna funguje na principu biologického čištění. To znamená, že znečištění z odpadních vod je odstraňováno pomocí aktivního kalu.

Vícehlasy Šmidingerovy knihovny ve Strakonicích

Učitelka a sbormistryně našeho gymnázia Marcela Miková byla spolu s lektorkou řemesel Julií Chadimovou hostem pořadu Vícehlasy Šmidingerovy knihovny ve Strakonicích. Zde je záznam pořadu:

Uklízení strakonické menory

Dne 9. 5. 2017 jsme se my, kvintáni, pod vedením naší paní učitelky třídní vydali odpoledne po vyučování uklidit okolí menory. Ta již několik let zdobí strakonické Podskalí. Na místo jsme dorazili v počtu jedenácti. Ozbrojeni nejrůznějšími rýpadly jsme začali likvidovat nežádoucí plevely, které prorůstaly dlažbu kolem menory. I přes lehce nepříznivé počasí jsme pracovali s chutí.

Exkurze v Parlamentu ČR

Exkurze v Parlamentu ČR

Ve čtvrtek 4. května 2017 časně ráno jsme my, studenti tříd 2.B a 2.C Gymnázia ve Strakonicích, vyjeli na exkurzi do Parlamentu České republiky. Po příjezdu do Prahy jsme se vydali k Poslanecké sněmovně. Cestou se nám paní učitelky Ivana Járová a Jitka Panušková snažily vštípit do hlavy tolik zajímavých a důležitých věcí, kolik se jich tam jen vešlo.

Návštěva Parlamentu České republiky v Praze

Ve středu 3. května jsme navštívili Parlament České republiky v Praze. Naše první kroky vedly do Poslanecké sněmovny, kde nás ve své kanceláři přivítal místopředseda Jan Bartošek. Tento sympatický poslanec si nejprve prověřil naše znalosti, zajímal se, co bychom mi sami chtěli v našem státě změnit, a ochotně nám odpovídal na všechny otázky.

Poté jsme pokračovali prohlídkou komplexu paláců, ve kterých se Poslanecká sněmovna nachází, a měli jsme i možnost tiše nahlédnout přímo do zasedací síně, kde právě jednal jeden z výborů. Odpolední návštěva Senátu začala poutavou přednáškou o historii Valdštejnského paláce, nynějšího sídla Senátu.

Den Země

Den Země je dnem, který se už od roku 1970 slaví 22. dubna ve více jak 190 státech světa. Tento významný svátek věnovaný Zemi poukazuje na dopady chování člověka na životní prostředí. V rámci oslav naší planety probíhají růžné úklidové akce, pochody, koncerty, besedy, soutěže a jiné aktivity.

Strakoničtí gymnazisté zpívali na Istrii

Tvrdou práci pěveckého sboru je potřeba občas odměnit hřejivými zážitky ze zahraničního festivalu. Proto jsme se Pěvecký sbor Gymnázia Strakonice vydal do Chorvatska na Istra Music Festival. Zde nesoupeříme s ostatními před porotou, ale poznáváme podobně hudebně „postižené“ sbory evropských i vzdálenějších zemí, jejich pestrý repertoár, kulturu vystupování i kupříkladu techniku sbormistrovského vedení na přátelských koncertech.

„Ukliďme svět, ukliďme Česko“

Ve čtvrtek 6. dubna jsme se my, 6.O, 2.A a 2.B, zúčastnili celostátního projektu „Ukliďme svět, ukliďme Česko“. Vydali jsme se pod dozorem našich učitelů biologie na úklid města. Cílem bylo co nejlépe vyčistit oblast sídliště Mír, prostor za Kauflandem a kolem Jezárek. Každý dostal pytel na odpadky a rukavice. Počasí bylo typicky aprílové – chvíli svítilo slunce, pak zase foukal silný vítr, ale naštěstí nepršelo.

Provoz školy

Přihlášení