Chcete studovat na strakonickém gymnáziu?

 informace v sekci   PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ


Deset "podstatných" důvodů, proč studovat u nás ....        najdete zde  :-) 

Ročenka Gymnázia Strakonice

Ročenka Gymnázia Strakonice za školní rok 2017-2018 právě vyšla. Zájemci si ji mohou zakoupit za 50 Kč v kanceláři školy. Děkujeme za spolupráci a přejeme příjemné počtení.

Nejnovější články

Servus und herzlich wuikomma in Nobburg

Těmito slovy jsem byl v neděli 7.4. přivítán svým německým „Austauschfreundem“ v krásném bavorském městečku Nabburg, kde sídlí Gymnázium Johanna Andrease Schmellera, s nímž jsme letos oslavili 29 let společného přátelství.

Naši němečtí přátelé si nás po příjezdu rozvezli do svých domovů, kde jsme si následující týden vyzkoušeli, jaké je to žít echt po německu, resp. po bavorsku. Za sebe mohu říci, že jsem byl od začítku mimořádně spokojen, jelikož takřka celou cestu „domů“ jsem byl komplimentován za svou neutuchající snahu hovořit německy, což mne velice těšilo.

Parlamentní simulace pro studenty středních škol

V úterý 26. 3. 2019 se pět studentů z naší školy vydalo společně s paní učitelkou Járovou na Krajský úřad v Českých Budějovicích, kde se konala parlamentní simulace pro žáky středních škol, pořádaná soukromou vysokou školou CEVRO Institut.

Na úvod byli účastníci orientačně seznámeni s legislativním procesem v poslanecké sněmovně a se systémem trojího čtení zákona. Odborný poradce – politolog z CEVRO Institutu – krátce hovořil o historii elektronických voleb nejen u nás, ale i v zahraničí. Mluvilo se převážně o Estonsku, kde tento způsob voleb funguje více než deset let. Projednávaným návrhem zákona se tedy stal ,,Způsob internetového hlasování pro volby do Senátu Parlamentu ČR.‘‘

Exkurze do ČOV Strakonice

Dne 11. 4. se třídy kvinta a 1.B zúčastnily exkurze do Čističky odpadních vod Strakonice a Úpravny vody Hajská.

Ráno jsme se sešli u Lidlu a společně jsme pokračovali směrem k čistírně. Tam nás přivítali Ing. Luděk Míka a technický pracovník čistírny. Pan Míka nás nejprve informoval o historii čištění vody a poté jsme se podle tříd rozdělili na dvě skupiny a prošli celý areál.

Cestou nám byl vysvětlován i prakticky ukazován postup čištění vody od odstraňování hrubých nečistot přes usazování kalu, který se poté využívá k výrobě bioplynu, až po přidávání mikroorganismů a výsledné vypouštění vody do řeky.

S nově nabytými znalostmi a panem Míkou jsme pokračovali do pár kilometrů vzdálené Úpravny vody Hajská. Pan Míka nám opět povyprávěl o historii a poté jsme byli pracovníky provedeni celou úpravnou. Na závěr prohlídky jsme se seznámili s přítulnou fenkou, která celý objekt střežila. Potom už jsme se vydali zpět směrem k vlakovému nádraží, kde se naše výprava rozpustila.

Klára Bačová a Jana Kozlovská, studentky kvinty

Třídní schůzky

Třídní schůzky se konají v pondělí 15. dubna 2019 od 16 hodin v kmenových učebnách tříd.

Tři dny na UK v Praze

Pouhé tři dny strávené v prostředí vysokoškolských studentů stačily na to, aby se naše motivace, pokračovat ve studiu na VŠ, několikanásobně zvýšila. Vzhledem k tomu, že to byl první ročník projektu v ČR vůbec, tak vše, až na zanedbatelné chybky, proběhlo naprosto skvěle! Nutno podotknout, že organizátoři byli samotní studenti VŠ, které obdivujeme za to, že do něčeho takového šli, protože během toho projektu museli zvládat i své přednášky a školní povinnosti. Ke konci projektu nám řekli, že ten nápad o MiniErasmu v ČR (původně to probíhalo jen na Slovensku) vznikl tak měsíc před samotným zahájením, takže to bylo hodně narychlo a jsme moc rády, že to i přes nějaké problémy nevzdali a úspěšně nás projektem provedli.

Výtvarnou soutěž na ztvárnění obalu ročenky

Gymnázium Strakonice vypisuje výtvarnou soutěž na ztvárnění obalu ročenky Gymnázia Strakonice 2018-2019.

Realizace:

Libovolná technika (kresba, malba, fotografie, koláž, počítačová grafika …)

Podmínky realizace:

Zpracovat libovolnou technikou přední i zadní část obalu ve velikosti A5, zakomponovat logo Gymnázia Strakonice a titulek Ročenka Gymnázia Strakonice 2018-19.

Soutěžní návrh musí být výhradně vlastní.

Cena pro vítěze:

500 Kč z Nadačního fondu Gymnázia Strakonice

Uzávěrka soutěže: do 17. 6. 2019

Práce odevzdávejte či zasílejte na adresu: lukacevicova@gymstr.cz

S případnými dotazy se můžete obrátit na Mgr. P. Lukačevičovou (kabinet výtvarné výchovy).

Pěvecký sbor Gymnázia Strakonice na mezinárodním hudebním festivalu Istra Music Festival 2019

Pěvecký sbor Gymnázia Strakonice se v počtu ve dnech 4.-7. dubna 2019 zúčastnil 9. ročníku mezinárodního festivalu pro sbory a orchestry Istra Music Festival 2019, který se každoročně koná v chorvatském Poreči. Náš sbor se festivalu účastnil již potřetí. Na festival vycestovalo 54 zpěváků a dva učitelé: sbormistryně Marcela Miková a pedagog a houslista Miroslav Žitný.

Protože členové sboru jsou nejen zpěváci, ale také studenti se zájmem o všechny oblasti lidského vědění, po cestě jsme zajeli do italské Verony, která má své kouzlo nejen pro milovníky historie. Zde jsme viděli Juliin balkon, několik významných kostelů, ale především jsme navštívili antickou arénu na hlavním náměstí.

Studenti naší školy na Národní výběrové konferenci Evropského parlamentu mládeže v Plzni

Jak už je téměř každoroční tradicí, i letos se zájemci z řad našich studentů účastnili zasedání Evropského parlamentu mládeže (European Youth Parliament, EYP). Konference této studentské neziskové organizace probíhají výhradně v angličtině a studenti v nich v týmech (komisích) řeší aktuální globální, evropské a české problémy. Svá navržená řešení (rezoluce) pak obhajují na závěrečném Valném shromáždění.

Eurorebus

V neděli 31. března 2019 se několik tříd z našeho gymnázia v doprovodu paní učitelky Jirsové vypravilo na krajské kolo vědomostní soutěže Eurorebus. Jelikož od minulého roku došlo v soutěži k několika změnám, nekonalo se krajské kolo v Českých Budějovicích, jak jsme byli zvyklí, ale v Praze na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy. Jeli jsme se tak utkat se soky nejen z Jihočeského kraje, ale také například z Libereckého či z Prahy. Mezi další změny patřilo zrušení soutěže jednotlivců, takže nikdo nejel bojovat sám za sebe, ale jako týmový hráč za svou třídu. Letos nás jely reprezentovat kvarta, sexta, 3.A, 3.B a 3.C.

Havaj na Havaji? Peklo nebo ráj?

Havaj na Havaji? Peklo nebo ráj?

Zveme milovníky cestování na vyprávění s fotografiemi M. Křivance o cestě po Havajských ostrovech.

Kdy?

V pondělí 8. dubna od 18:00 hodin

Kde?

Gymnázium Strakonice

Provoz školy

Přihlášení

Užitečné odkazy

Vstup do informačního systému školy


Vstup do online školní pokladny


Přihlašování a odhlašování obědů


Studentský (nejen) literární magazín


Gymnázium Strakonice na fb


dny otevřených dveří


progeCAD logo


Klub nadaných dětí Strakonice

ICT koordinátoři


Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

MŠMT


Krajský úřad Jihočeského kraje

Jihočeský kraj


Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání

Cermat


Oficiální stránky nové maturity

Nová maturita


Ústav pro informace ve vzdělávání


Informace pro správný výběr VŠ


Online brožura vysokých škol

www.KamNaVejsku.cz


Soukromý informační servis pro město a okolí


Ozivme si Strakonice

volné uskupení lidí se zájmem o Strakonice


 

Gymnázium Strakonice čerpá dotace z programu EU Peníze středním školám


 

The Duke of Edinburghs
International Award
Czech Republic Foundation, o.p.s.

www.dofe.cz