Chcete studovat na strakonickém gymnáziu?

 informace v sekci   PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ


Deset "podstatných" důvodů, proč studovat u nás ....        najdete zde  :-) 

Ročenka Gymnázia Strakonice

Ročenka Gymnázia Strakonice za školní rok 2017-2018 právě vyšla. Zájemci si ji mohou zakoupit za 50 Kč v kanceláři školy. Děkujeme za spolupráci a přejeme příjemné počtení.

Discovering Global Europe

aneb Náš student Adam Palivec na mezinárodním zasedání EYP v Rotterdamu

Jsem člověk, který má rád jasně vytyčené cíle. Proto už když jsem se v roce 2016 zúčastnil svého prvního regionálního zasedání v Hradci Králové, stanovil jsem si jasný cíl. Tím bylo dostat se na mezinárodní zasedání – největší a nejprestižnější setkání celoevropské organizace Evropský parlament mládeže (anglicky European Youth Parliament nebo pokud chcete, EYP). Kouzlo těchto zasedání je očividné, spočívá totiž v kulturní diverzitě. Na zasedání se sletí 300 mladých Evropanů ze 40 států, aby po dobu 10 dnů diskutovali nad tématy, která je znepokojují. Finální zážitek se pak výrazně liší od toho, co zažijete na krátkých regionálních tří- až čtyřdenních zasedáních, kde většinou debatujete pouze se svými českými vrstevníky.

Moje cesta začala ranním letem do Amsterdamu, kde jsem přistál za východu slunce. Po vymotání se z jednoho největších tranzitních letišť na světě, Schipholu, jsem se shledal se zbytkem české delegace, který přiletěl pozdějším letem. Jakmile jsme dorazili vlakem do Rotterdamu, byli jsme ubytováni ve slavných „Cube Houses“, jednom z nejhezčích architektonických počinů, co jsem kdy spatřil. První dva dny zasedání jsme strávili teambuildingem, což by se dalo přeložit jako prolamování ledů a sbližování se s komisí, ve které budete trávit dalších 10 dní. První večer jsme se nasytili formou Eurovillage (každá delegace přiveze své tradiční pokrmy a večeří se formou švédských stolů), druhý večer jsme měli večeře v komisích, aby se podpořilo naše vzájemné sblížení. Má skupina byla opravdu kosmopolitní, skládala se ze 17 členů a každý z nich byl z jiné země.

Po těchto dvou neformálních dnech bylo zasedání oficiálně zahájeno. Svou přítomností nás na zahajovací ceremonii poctila evropská komisařka Violeta Bulc, která se zabývá dopravou. Po větě „I declare the 88th International Session of European Youth Parliament in Rotterdam 2018 oficially open!“ jsme se mohli dát do práce.

Byl jsem členem komise zabývající se kulturou a vzděláním (Committee on Culture and Education, CULT) a za úkol jsme měli vyřešit problém školství coby sociálního stratifikátora. Laicky řečeno – jak poskytnout i dětem z horších socioekonomických poměrů stejné příležitosti jako těm z poměrů standardních až nadstandardních? Nad touto otázkou jsme strávili tři dny intenzivní práce. Během našeho snažení nás navštívil vysoce postavený expert OECD Dir Van Damme, se kterým jsme měli možnost tuto problematiku prokonzultovat a získat praktický náhled na věc. Když jsme byli s naší rezolucí hotovi, čekala nás odměna – panelová debata na téma multikulturalismu.

Den po dokončení prací jednotlivých komisí se většinou nese v duchu odpočinku. Zatímco akademický tým píše rezoluce, delegace mají čas si trošku užít a povyrazit se. Pro naši delegaci domluvila nizozemská strana oběd s českou velvyslankyní Janou Reinišovou v Haagu, a tak byl náš program jasný už dopředu. Na konci tohoto oddechového dne nás čekal tradiční Euroconcert. Jedná se o show, kde vystupují pouze účastníci zasedání. Po této kulturní vložce náš už čekaly jen dva dny debat a hlasování o našich rezolucích. Po skončení této vyčerpávající části programu následovala smutná uzavírací ceremonie. Za 10 dní se člověk dokáže se svými novými kamarády neskutečně sblížit, a proto je každé loučení v EYP, zvlášť na mezinárodních zasedáních, velice emotivní záležitostí. Často se ale utěšujeme a loučíme frází „See you somewhere in Europe“.

Dovolím si tvrdit, že pro mě Rotterdam 2018 byl životním zážitkem. Zasedání dostálo svému mottu: „Discovering Global Europe“. Navázal jsem nové silné vztahy napříč evropským kontinentem a upevnil ty stávající. Ujistil jsem se o dosahu organizace, které už dva roky věnuji svůj čas, zdroje a schopnosti. Závěrem bych rád poděkoval škole za finanční podporu a také všem svým kantorům, kteří musí trpět moji ustavičnou absenci v hodinách, za jejich trpělivost. Velice si toho vážím.

Adam Palivec, septima

Provoz školy

Přihlášení

Užitečné odkazy

Vstup do informačního systému školy


Vstup do online školní pokladny


Přihlašování a odhlašování obědů


Studentský (nejen) literární magazín


Gymnázium Strakonice na fb


dny otevřených dveří


progeCAD logo


Klub nadaných dětí Strakonice

ICT koordinátoři


Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

MŠMT


Krajský úřad Jihočeského kraje

Jihočeský kraj


Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání

Cermat


Oficiální stránky nové maturity

Nová maturita


Ústav pro informace ve vzdělávání


Informace pro správný výběr VŠ


Online brožura vysokých škol

www.KamNaVejsku.cz


Soukromý informační servis pro město a okolí


Ozivme si Strakonice

volné uskupení lidí se zájmem o Strakonice


 

Gymnázium Strakonice čerpá dotace z programu EU Peníze středním školám


 

The Duke of Edinburghs
International Award
Czech Republic Foundation, o.p.s.

www.dofe.cz