Chcete studovat na strakonickém gymnáziu?

 informace v sekci   PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ


Deset "podstatných" důvodů, proč studovat u nás ....        najdete zde  :-) 

Ročenka Gymnázia Strakonice

Ročenka Gymnázia Strakonice za školní rok 2017-2018 právě vyšla. Zájemci si ji mohou zakoupit za 50 Kč v kanceláři školy. Děkujeme za spolupráci a přejeme příjemné počtení.

Chemie

Chemie

Sexta v Techmánii

V úterý 30. května 2017 jsme se vydali s naší učitelkou fyziky paní Marií Chaloupkovou do Techmánie v Plzni. Dorazili jsme kolem půl deváté a ihned jsme začali zkoumat vystavené exponáty. Z počátku možná nesměle, ale když jsme se trochu rozkoukali, mačkali jsme zvědavě na různé čudlíky, tahali za páčky a čekali, co to udělá. Zajímavá byla nakloněná místnost, kde se člověku točila hlava, světelné jevy jako například výměna obličeje s kamarádem sedícím naproti nebo vodní pokusy, které jsme velmi ocenili, protož již od rána bylo pěkné horko. K těm patřila například malá plavební komora, tvorba vodního víru ve skleněném válci nebo rýžování zlata. Dále zde byla část expozice věnovaná jídlu a procesu trávení včetně mechanismu toalety. V poledne nás čekala show s tekutým dusíkem, kde jsme viděli, jak dusík zmrazí rajče, které se dá poté rozbít kladívkem, i že po ponoření balónku se vzduchem do tekutého dusíku lze získat kapalný vzduch.

Exkurze do čistírny odpadních vod Strakonice

Dne 18.04.2017 jsme se my, studenti 1.C a kvinty, vydali na exkurzi do čistírny odpadních vod Strakonice a do úpravny pitné vody Hajská. Sraz jsme měli v osm hodin před supermarketem, a jakmile dorazili i poslední z nás, vyrazili jsme společně k čističce. Tam na nás již čekali průvodci, kteří nás rozdělili na dvě skupiny a detailně nám vysvětlili chod čistírny. Dozvěděli jsme se například, že čistírna funguje na principu biologického čištění. To znamená, že znečištění z odpadních vod je odstraňováno pomocí aktivního kalu.

Uran a volavky aneb jak jsem se prospala

Znudění deváťáci, kteří už viděli všechno, se na tento školní výlet těšili o něco více než obvykle. Možná to bylo tím, že pan učitel Vaněček, kterého jsme několik týdnů neúnavně uháněli, nám dlouho statečně vzdoroval, a to nás navnadilo. Předpokládal, že vzít nás na výlet do Temelína nebude procházka růžovým sadem.

Když už se nám podařilo pana učitele zlomit, přišel na řadu další oříšek – paní učitelka Lešáková. Naštěstí je to ale dobrá duše a po chvilce naléhání a úlisného slibování expedice po stopách vzácných ptáků u rybníka Řežabince trochu váhavě kývla.

Rychle se tedy zařídily nejdůležitější úkony a zamluvil se masochistický řidič autobusu ochotný dovézt naši malou zoo na místo. S Temelínem jsme se domluvili na pátku 21. dubna.

Exkurze do Nemocnice Strakonice

Je středa patnáctého března odpoledne a skupina gymnazistů posilněná vydatným obědem nabírá směr Nemocnice Strakonice. Sluníčko nám svítí na cestu a necelý kilometr cesty zdoláme raz dva. Po příchodu se musíme nahlásit na recepci. S touto skutečností vyvstává problém, že nevíme, kde recepce je. Naštěstí jsou mezi námi tací, kteří jsou zběhlí v labyrintu nemocnice a nasměrují nás do moderně vypadající prosklené budovy naproti internímu oddělení.

Pivovar

V pondělí 19. prosince 2016 měla třída 4.C jedinečnou šanci zavítat do strakonického Měšťanského pivovaru Dudák . Zde se nás ujal bývalý student našeho gymnázia Vlastimil Matej, který zavzpomínal na dobu studia, a pak nás provedl pivovarem a seznámil nás s technologií výroby piva. Jakožto legálně dospělým nám bylo umožněno výsledný produkt i ochutnat, třída se shoduje, že to byla jedna z vůbec nejlepších exkurzí za celé čtyři roky.

Přednáška o telomerech

Dne 12. 12. 2016 se žáci čtvrtých ročníků zúčastnili přednášky s názvem Telomery - naše buněčné hodiny aneb tajemství nesmrtelnosti. S nejnovějšími výzkumy v oblasti genetiky nás seznámily studentky doktorandského studia VŠCHT v Praze Ing. Hana Langerová a Ing. Eva Jablonská.

Telomery jsou koncové části chromozomů, které mají velký význam při buněčném dělení. Při replikaci DNA dochází, kvůli neschopnosti enzymu DNA polymeráza provést replikaci jedné části chromatidy až do konce, ke zkracování chromozomů a tedy i ke ztrátě informací, které jsou zde uloženy.

Hodina moderní chemie

29. 11. 2016 se žáci 3. ročníku a sekundy našeho gymnázia zúčastnili hodiny moderní chemie, která nám dokázala, že i chemie může být zábava.

Syndikovat obsah

Provoz školy

Přihlášení

Užitečné odkazy

Vstup do informačního systému školy


Vstup do online školní pokladny


Přihlašování a odhlašování obědů


Studentský (nejen) literární magazín


Gymnázium Strakonice na fb


dny otevřených dveří


progeCAD logo


Klub nadaných dětí Strakonice

ICT koordinátoři


Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

MŠMT


Krajský úřad Jihočeského kraje

Jihočeský kraj


Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání

Cermat


Oficiální stránky nové maturity

Nová maturita


Ústav pro informace ve vzdělávání


Informace pro správný výběr VŠ


Online brožura vysokých škol

www.KamNaVejsku.cz


Soukromý informační servis pro město a okolí


Ozivme si Strakonice

volné uskupení lidí se zájmem o Strakonice


 

Gymnázium Strakonice čerpá dotace z programu EU Peníze středním školám


 

The Duke of Edinburghs
International Award
Czech Republic Foundation, o.p.s.

www.dofe.cz